Zahájili jsme 17. školní rok

První školní den 17. roku svého fungování zahajuje škola Open Gate se 296 studenty gymnázia a 100 žáky prvního stupně základní školy. Třetina gymnazistů vstupuje do nového školního roku opět s podporou Nadace The Kellner Family Foundation – celkem 87 z nich se může spolehnout na sociální stipendium. Rodinná nadace manželů Kellnerových podporuje absolventy Open Gate i během univerzitního studia. 

Škola je velmi dobře připravena na preventivní opatření k omezení šíření koronaviru. Pro studentské koleje, kde bydlí z velké části příjemci stipendia, usiluje o získání výjimky, aby tam mohli bydlet studenti i v případě, že bude opět potřeba přejít na distanční výuku. 

Ondřej Bílý nově ve vedení školy
Od července je součástí týmu vedení školy Open Gate Ondřej Bílý, který se stal vedle Luďka Michalika druhým zástupcem ředitele pro gymnázium. Převzal odpovědnost především za řízení pedagogického procesu a profesní vzdělávání učitelů. Do Open Gate přišel z gymnázia Nový PORG, kde pracoval v posledních deseti letech jako učitel biologie a chemie a také zástupce ředitele pro organizační záležitosti. Ondřej Bílý je autorem vzdělávacího programu Biologie v praxi, ve kterém bude nadále pokračovat.

Vynikající výsledky v mezinárodní maturitě International Baccalaureate
Letošní absolventi gymnázia Open Gate dosáhli vynikajících výsledků v mezinárodní maturitě International Baccalaureate. Celkem pět absolventů získalo maximální počet 45 bodů, což v celosvětovém srovnání dosáhne pouze promile absolventů IB. Výborné výsledky z IB, v rozmezí 40-45 bodů, si připsaly celkem dvě třetiny letošních absolventů našeho gymnázia.
„Velmi potěšující je také to, že na nejlepší výsledky v IB dosáhli i příjemci stipendia od Nadace The Kellner Family Foundation. Některé z absolventů nadace dále podporuje i během studia na univerzitě,“ komentovala maturitní výsledky jednatelka školy Petra Dobešová

Žádost o výjimku pro studentské koleje
Gymnázium Open Gate se výrazně odlišuje od ostatních škol i tím, že má mezi studenty třetinu mladých lidí z dětských domovů, pěstounských rodin nebo z komplikovaného rodinného zázemí. Tito studenti v běžném provozu školy bydlí na kolejích a škola má tak možnost věnovat se plně nejen jejich akademickému rozvoji, ale i celé jejich osobnosti. A vytrhnout je také z vlivu prostředí, které v některých případech kvalitnímu vzdělání příliš nepřeje. „Proto opakovaně žádáme ministerstvo školství i další dotčené instituce o výjimku pro naše ubytovací zařízení, aby mohlo zůstat otevřené pro studenty i v případě, že se bude opět opakovat uzavření škol. Všichni doufáme, že nás v novém školním roce přechod na distanční výuku už nečeká, ale chceme být připraveni,“ upřesnila Petra Dobešová.

Také studentské koleje, kde bydlí necelá polovina studentů gymnázia, mají v novém školním roce nastavená zpřísněná pravidla hygieny a další omezení, jejichž cílem je co nejméně promíchávat jednotlivé skupiny studentů. Tato opatření platí pro provoz celé školy.

Rekonstrukce v areálu školy
Letní měsíce škola opět využila k rozsáhlejším rekonstrukcím. Letos přišly na řadu střechy na budovách gymnázia a jídelny. Po základní škole se dočkaly nové klimatizace i učebny gymnázia. Základní škola získala pro své žáky nové hřiště s herními prvky pro prvostupňové děti. Díky novému vybavení pro výuku přírodovědných předmětů se mohou těšit na mnoho nových experimentů v laboratoři i v terénu učitelé i naši studenti.