Zahajovací táborák

To, že opékáme buřty, pečeme brambory, zpíváme a povídáme si, již patří ke standardu.