Zimní stromy ve výtvarných experimentech

Poslední dvě lekce jsme se věnovali kresbě stromů v zimě. Nejprve jsme kreslili tuší. Udělali jsme velikou korunu stromu ve tvaru elipsy a silný kmen. Poté jsme se za pomoci brček pokoušeli tuš rozfoukat tak, abychom vytvořili dojem různě propletených větví stromu. Tato část práce děti velmi zaujala a bylo zajímavé pozorovat, jak odlišné struktury vznikají, ačkoli všechny děti pracovaly stejnou technikou.

Následující hodinu přišla řada na kolorování anilínovými barvami. Děti měly malovat v omezené barevné škále, ale s rozmanitými tóny. Kladením barev se snažily podpořit strukturu větví a nakonec barevně zpracovat i pozadí.