Zprávy z "Výtvarného světa"

Děti, které si jako páteční volitelný předmět vybraly "Výtvarný svět", již úspěšně zvládly úvodní lekce. Na začátek jsme se rozhodli výtvarně zpracovat název našeho předmětu. Každý si zvolil jedno písmeno, kreslili jsme suchými pastely, seznámili se s mícháním barev a stínováním. 

Když se přiblížil Halloween, pustili jsme se do malování strašidel. Navzájem jsme si pomalovali chodidla bílou barvou, otiskli je na čistý černý papír a po zaschnutí domalovali detaily. Děti báječně spolupracovaly a ani po nás nezůstaly bílé stopy na lině.