Žurnalistika: mimořádně zdařilá prezentace Kláry Tučkové a Jolany Venenyové

Do přehledu literárních prezentací našich studentů přidáváme mimořádně zdařilou práci Kláry Tučkové a Jolany Venenyové ze sexty A, na téma žurnalistika. Práce je pojata jako široce mapující, avšak přesto jsou v ní na mnoha místech obsaženy značné podrobnosti. Obě dívky zejména předvedly vynikající rešeršní činnost; především je třeba ocenit to, jak v době masového neinvenčního stahování z internetu pracovaly s primárním tištěným zdrojem. Věřím, že tato prezentace nejen poslouží jako vítaný zdroj informací zájemcům o tuto problematiku, ale též ukazuje vysokou úroveň našich studentů.

Jiří Kostečka