Goldmannová Alena

zdravotní sestra

E-mail: goldmannova@opengate.cz
Telefon: +420 724 730 511

Alena se účastnila řady kurzů a přednášek ze zdravotní, pedagogické i psychologické oblasti: neodkladná první pomoc, resuscitace, edukace, behaviorální terapie, adiktologie, rodinné terapie, muzikoterapie, arteterapie, pomoc týraným a zneužívaným, psychosomatika, poruchy učení, sociální pomoc a dalších.

Vzdělání

od 2016 | Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z. s., pětiletý Sebezkušenostního výcvik SUR

1994-1996 | Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, Ošetřování, léčení a edukace diabetiků

1974-1978 | Střední zdravotnická škola Benešov u Prahy, obor Všeobecná zdravotní sestra

Praxe

Alena má bohatou zdravotnickou praxi. Začínala v Kojeneckém ústavu Stránčice, dále pokračovala na Dětské stomatologické klinice FN Motol Praha, v MŠ Kunice a v Interní a diabetologické ambulanci Říčany u Prahy. Od roku 2005 je zdravotní sestrou v Open Gate. Jako zdravotní sestra pracuje také na dětských letních táborech a lyžařských kurzech. Je lektorkou edukačně motivačního programu pro diabetiky.

Alena je členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České asociace sester, Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí. Je aktivní ve FTN Praha Krč – školení, semináře, kongresy, přednášková činnost.

Koníčky

Alena ráda čte, často také navštěvuje filmová a divadelní představení. Věnuje se ručním pracem, vaření a také svým vnučkám.