Henslová Irena

asistenka pedagoga pro gymnázium, vedoucí knihovny

E-mail: henslova@opengate.cz
Telefon: +420 725 389 658

Irena působí v Open Gate jako pedagogická asistentka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami od roku 2017. Individuálně pomáhá žáku/žákyni ve zvládání výukové činnosti a následné přípravě na ni. Pomáhá při komunikace mezi žákem a učitelem nebo žákem a jeho zákonným zástupcem.

Irena vede také tým školní knihovny Open Gate.

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor Management vzdělávání

Praxe

Své vzdělání si Irena doplnila certifikovaným kurzem „Asistent pedagoga“. V minulosti žila několik let ve Velké Británii, kde se starala o anglicky mluvící děti. V současné době je Open Gate pro Irenu nejen pracovištěm, ale i domovem, jelikož s rodinou bydlí přímo v kampusu Open Gate.

Koníčky