Trnková Lucie

učitelka češtiny a němčiny

E-mail: ltrnkova@opengate.cz
Telefon: +420 607 293 914

Lucie pochází z Českého Brodu a studium německého a českého jazyka absolvovala na pedagogické fakultě  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Během studia se účastnila  na Univerzitě Hannover studijní stáže, kde obdržela Certifikát odborného jazykového centra. Na vyhotovení své diplomové práce pracovala na Univerzitě Vídeň. Své jazykové dovednosti si prověřila při čtyřměsíční pracovní stáži ve Švýcarsku. Lucie také absolvovala různé kurzy a školení (například „Seminář her a interaktivních aktivit pro výuku cizích jazyků“, „Aktivizace pokročilých studentů“, „Motivace ve výuce německého jazyka“ a další).

Vzdělání

2001 - 2008 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy: Český jazyk a literatura a Německý jazyk a literatura

2005 | Certifikát UNIcert, st.III – Němčina společenských věd

Praxe

Před dokončením vysoké školy učila Lucie půl roku češtinu na Gymnáziu Český Brod. Poté pracovala jako lektorka pro jazykové agentury Alka Language specialists, T-time a vyučovala němčinu i na Katolické fakultě Univerzity Karlovy a v Českém Brodě působila jako lektorka němčiny pro firmu Büttner, s. r. o.

Koníčky

Luciiným velkým koníčkem je cestování – především po německy mluvících zemích. Miluje přírodu, a proto ráda pěstuje pěší turistiku. Také ji těší setkávání s přáteli a zajímá se o psychologii. Ze sportu ji nejvíc baví aerobik a aqua aerobik, jogging a jízda na kole. V zimě ráda lyžuje. Odpočívá u krásné literatury.