16. školní rok | stipendium získalo 95 studentů gymnázia

Do 16. roku svého fungování vstupuje škola Open Gate se 293 studenty gymnázia a 99 žáky prvního stupně základní školy. Tak jako každoročně i tento školní rok získala významná část studentů gymnázia stipendium rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových. V aktuálním školním roce čerpá stipendium 95 gymnazistů, tedy zhruba jedna třetina. 

Škola je velmi dobře připravena na preventivní opatření k omezení šíření koronaviru, zároveň ale usiluje o zmírnění dopadů na výuku žáků. Pokud bude potřeba přejít k distanční výuce, mají učitelé Open Gate k dispozici moderní techniku i metodickou podporu. 

Rekonstrukce v areálu školy
Každoročně škola investuje do vylepšení areálu školy. O letošních prázdninách přišla řada na budovy kolejí, jejichž vstupní část má nové obložení i okna. Vnitřní plavecký bazén se dočkal nových technologií a prošel důkladným vyčištěním. V budově základní školy jsou nově ve všech učebnách, sborovně i zasedací místnosti nainstalované klimatizace. Opravou prošla také střecha na budově gymnázia. 

Škola rovněž dokončila obměnu výpočetní techniky. Její výměna započala již v první polovině roku v době distanční výuky. Moderní zařízení pro streemování nebo online výuku jsou nyní k dispozici učitelům základní školy i gymnázia.
  
Opatření v souvislosti s Covid-19
Základními opatřeními jsou pochopitelně důkladná hygiena rukou a desinfekce povrchů, v areálu školy je proto všem k dispozici dostatek desinfekčních prostředků. Výuka ve velké míře probíhá v kmenových třídách a v případě sdílení místností různými třídami je vždy na konci hodiny provedena jejich dezinfekce. Aby mohl být zachován provoz jídelny tak, jak jsou na něj studenti zvyklí, tedy včetně salátového baru i výběrového baru s teplými jídly, jsou zde nastavena tři základní pravidla: prvním je pečlivá hygiena před vstupem do jídelny, druhým je nošení roušek v jídelně (mimo čas strávený u stolu), třetím pak nošení jednorázových rukavic (do doby, než se studenti posadí ke svému stolu). 

„Věříme, že se nám podaří udržet prezenční výuku. Do běžné denní praxe zavádíme důsledné dodržování hygienických doporučení. Pokud nás však okolnosti přimějí převést některou třídu nebo i celou školu do režimu distanční výuky, jsme i na tyto situace připraveni a pro studenty, rodiče i pedagogy máme připravený podrobný manuál,“ uvedla Petra Dobešová, jednatelka OPEN GATE – gymnázium a základní škola. „Budeme samozřejmě v největší možné míře stále pokračovat ve všech aktivitách, které přispívají ke všestrannému rozvoji našich studentů,“ doplnila Petra Dobešová.

Do plného provozu se vrací také studentské koleje, kde bydlí zhruba polovina studentů gymnázia. I zde platí zpřísněná pravidla hygieny a omezení, jejichž cílem je co nejméně promíchávat jednotlivé skupiny studentů.

Tisková zpráva