Duke of Edinburgh Award na Open Gate opět v plném proudu

Program v loňském roce doznal poměrně výrazných změn, na které však byla naše škola velmi dobře připravena. Dokladem toho je podepsání nové licenční smlouvy mezi Open Gate a Českou národní kanceláří DofE na podzim minulého roku, která garantuje nabízení tohoto programu na naší škole i v následujících letech. O roli, kterou Open Gate hraje v celé struktuře Duke of Edinburgh International Award, svědčí i fakt, že Luděk Michalik, koordinátor tohoto programu na naší škole, se stal školitelem nových i zkušených vedoucích této ceny nejen v České republice, ale vede i kurzy organizované mezinárodní kanceláří DofE se sídlem v Londýně. Naposledy tak školil počátkem ledna vedoucí této ceny v exotickém Abu Dhabí.

Nabídka programu DofE studentům naší školy a jejich následné vedení tímto volnočasovým projektem však není záležitostí jedince. I proto se na Open Gate během uplynulého roku vytvořil tým zkušených pedagogů, kteří garantují dodržování všech důležitých zásad této ceny. Michal Kašpar, David Nitsche a Jan Udatný tak minulý rok prošli školeními organizovanými národní kanceláří a svým osobním nasazením, stejně jako svými zkušenostmi přispívají k ohromné popularitě tohoto programu na Open Gate. O tom, že svoji práci dělají vynikajícím způsobem, svědčí i počty přihlášených studentů do DofE v letošním školním roce. Na bronzovou úroveň programu se přihlásilo 15 studentů kvinty, na stříbrnou 19 převážně sextánů (tedy úspěšných absolventů bronzové úrovně) a na zlatou úroveň se přihlásilo sedm statečných septimánů. Na všechny z nich čekají nejen zvolené aktivity ve třech různých oblastech (dovednosti, sport a dobrovolnictví), ale také přípravné a kvalifikační expedice. Zlatí účastníci ji absolvují v rumunském Banátu a na Slovensku, stříbrní a bronzoví potom v různých oblastech České republiky.

Kromě samotného plnění kritérií DofE jednotlivými studenty je před námi rovněž slavnostní akt předávání certifikátů. Ten se bude týkat všech, kteří úspěšně dokončili vybranou úroveň ceny během podzimu a zimy (dohromady 21 našich studentů). Předběžný termín konání je poslední květnový týden. Na tuto událost budou samozřejmě pozváni nejen samotní účastníci cen, ale i jejich rodiče či zákonní zástupci. My vás o ní budeme samozřejmě informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Luděk Michalik