O stipendium mohou noví studenti žádat do 15. března 2015

Na soukromém gymnáziu Open Gate v Babicích u Prahy platí školné pouze necelá polovina žáků. Sociální a akademická stipendia od Nadace The Kellner Family Foundation otevírají dětem cestu ke kvalitnímu vzdělání bez ohledu na finanční zázemí jejich rodiny. Studijně nadané a motivované děti, respektive jejich rodiče, mohou podávat žádosti o stipendia společně s přihláškou ke studiu na Open Gate do 15. března 2015.

Žádost o stipendium a přihlášku ke studiu mohou rodiče a budoucí žáci získat například na internetových stránkách gymnázia Open Gate (www.opengate.cz). Na adresu školy a nadace pak musí být po vyplnění doručena nejpozději do 15. března 2015. Přijímací řízení zahrnuje test studijních předpokladů, IQ test a interview.

Open Gate patří k nejlépe hodnoceným gymnáziím v České republice. Velká část absolventů gymnázia pokračuje ve svých studiích na nejlepších univerzitách světa.

Díky finanční pomoci Nadace The Kellner Family Foundation mohou studovat na Open Gate také děti, které mají motivaci a dosahují vynikajících studijních výsledků, ale finanční zázemí jejich rodiny by jim neumožnilo jejich talent plně rozvinout. Stipendia čerpá přibližně polovina všech studentů – v aktuálním školním roce 2014/2015 je to 96 studentů a celková suma stipendií dosahuje okolo 50 milionů Kč.

Přijímací řízení do primy osmiletého gymnázia pro školní rok 2015/2016 se bude konat ve dnech 22. - 23. dubna 2015 v budově gymnázia v Babicích u Prahy. Ke studiu jsou přijímáni žáci z pátých tříd základních škol.