Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

jak jsme všichni dávno zjistili, covid nechodí po horách, ale po lidech. V uplynulém týdnu jsme se ho ve zvýšené míře dočkali i u nás v Open Gate a ani stoprocentní proočkování pedagogického sboru nás před přítomností viru zcela neochránilo. Při řešení situací s ním spojených vždy spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí a všechny, jichž se jakákoliv opatření týkají, neprodleně informujeme. Ve snaze o zajištění co možná nejbezpečnějšího prostředí bychom rádi v neděli na koleji a v pondělí ve škole otestovali antigenním testem všechny studenty a zaměstnance naší školy. Uvědomujeme si, že tímto krokem jdeme nad rámec povinných opatření, nicméně věříme, že tuto skutečnost přivítáte. V případě, že si nepřejete, aby Vaše dítě, které je plně očkované, popř. v uplynulých 180 dnech covid prodělalo, bylo testováno, prosím pošlete po něm Váš písemný nesouhlas s testováním. Testující osoba ho bude pochopitelně respektovat.

Co se týká mimoškolních akcí, rádi bychom je zachovali v co možná nejširším rozsahu, speciálně jedná-li se o akce tříd, tedy v našem pojetí homogenních kolektivů. Jediným omezením, k němuž nás nutí opatření sousedních států, je povolovat účast na zahraničních akcích pouze očkovaným studentům a těm, kteří covid prodělali v uplynulých 180 dnech. Stále platí, že pro aktualizaci našich údajů o studentech potřebujeme, abyste nám zasílali související doklady. Konání akcí, kterých se účastní studenti napříč ročníky, je v současné době problematické, a proto jsme prozatím pozastavili další kola oblíbeného FLOGu. Pevně však věřím, že se letos ještě na palubovce potkáme a v lítých zápasech budeme pokračovat. 

Abych ale nebyl pouze pesimistický – v OG se zajímavé akce stále dějí nebo dít budou. Například dnes se vypravili studenti španělštiny ze septimy a oktávy do Španělské obchodní komory v Praze, aby si v praxi ověřili, jak kvalitní je jejich znalost tohoto libozvučného jazyka. Čtyři čtyřčlenné studentské týmy z nižšího gymnázia se dnes zúčastnily onlinové matematicko-fyzikální soutěže Náboj. Uvidíme, zda se jim dařilo stejně dobře jako účastníkům Logické olympiády. Kariérní poradkyně z našeho poradenského centra pozvaly na začátku týdne paní Pavlu Mlynářovou z Projektu Univerzity nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových. Ta oktavánům představila možnosti získání finančních grantů pro bakalářské studium na prestižních zahraničních univerzitách. Tento grant mohou získat všichni žadatelé; studenti ze sociálně znevýhodněného prostředí navíc mohou dosáhnout na podporu umožňující jim také studium v České republice, a to i magisterské. Všichni oktaváni se dozvěděli, jak a kdy o tyto granty zažádat, jaké by měli splňovat podmínky a na co se ve své žádosti zaměřit. 

Tento týden mě potěšil bezproblémový průběh našich on-line třídních schůzek. Vypadá to, že se náš nový systém osvědčil a funguje výborně. Stejně dobře – což je ve skutečnosti daleko důležitější – funguje i samotná komunikace mezi učiteli a Vámi, zákonnými zástupci. Pro zajímavost: třídní schůzky navštívilo celkem 126 zákonných zástupců a dohromady s našimi učiteli prohovořili na individuálních setkáních téměř 100 hodin (konkrétně 5120 minut). Nejžádanějším učitelem byl Zdeněk Halamásek, který během dvou dnů strávil při rozhovorech s Vámi 335 minut, s rodiči svých sekundánů pak ještě společnou část, a přesto jsem ho slyšel již dnes ráno halasit v jeho kabinetu.

Přeji Vám, abyste kolem sebe měli lidi se stejným pracovním nasazením, jako má nejen Zdeněk, ale i naši ostatní učitelé a vychovatelé.