Páteční zprávy z OPEN GATE

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

tak se k nám včera večer vrátilo jaro a konečně trochu sprchlo. Pro Vaši informaci, opravdu nejsem nijak posedlý počasím, jen Vás všechny rád a pravidelně informuji, neb máme samozřejmě i čtenáře v jiných podnebných a časových pásmech. To, že tu tři týdny nekáplo, beru jako raritu, nečiním žádné dalekosáhlé závěry, byť je to dnes poměrně časté. Však si vzpomeňme, až bude pršet a pršetJ. Dost o počasí, končí další a poslední zkrácený týden tohoto školního roku.

Kromě samozřejmé standardní výuky stihli např. sextáni kurz první pomoci, kvartáni-němčináři svůj projekt, kvintáni workshopy duševního zdraví, literáti knižní veletrh, divadelníci návštěvu divadla a všichni odloženou prvomájovou venkovní diskotéku. A k tomu všemu celý týden stále pokračovaly (ano i v pondělí a úterý) písemné zkoušky mezinárodní maturity IB.

Ještě než se u nich krátce zastavím, rád bych touto cestou poděkoval Vaškovi Trpišovskému z kvinty za další spoluorganizaci dvou běhů v rámci Run and Help. Skautský oddíl v Červených Pečkách a lékárníci z Kolína, celkem téměř 150 lidí, naběhali skoro tisíc kilometrů a vybrali charitativní příspěvky. Díky všem a dvojnásob Vaškovi. Skvělé!

Jak víte, tento měsíc probíhají IB zkoušky, zejména na základě dotazů mladších studentů ale i Vás rodičů a veřejnosti, Vám přinášíme krátký informativní seriál o jejich průběhu a organizaci. Pro dnešek jsem si pro začátek vybral moji profesní oblast – Group 3 – Individuals and Societies (Humanities), konkrétně IB Economics, ale mechanismus je stejný nebo velmi podobný též v dalších předmětech.

Jak vlastně taková zkouška vypadá? Kromě Internal Assessment (jakési školní části, která je externě zkontrolovaná a tvoří 20 % výsledné známky) studenti píší 2 nebo 3 testy (3, ti kteří dělají vyšší úroveň). Testy se liší tematicky i formou. Zatímco první je odborná esej na danou otázku, druhý reaguje na poskytnutý článek a student využívá své znalosti pro popsání dané situace a její zhodnocení. Třetí se skládá z numerických výpočtů, grafů a dalších aplikací znalostí.

První dva testy trvající každý 90 minut mají otevřené otázky, jak je to tedy s jejich objektivním hodnocením? K tomu slouží poměrně složitá a dobře zorganizovaná skupina hodnotitelů v několika úrovních. Testy se zatím stále píší ručně a mezinárodní přepravní službou se posílají do centra ve Velká Británii, kde se skenují. Ze zkušených a prověřených hodnotitelů (Examiners) se vybere tým, který dělá tzv. standardizaci. Opravují společně vybrané testy, vybírají různě kvalitní odpovědi, svá hodnocení navzájem konzultují, porovnávají a vytvářejí tak základní set opravených odpovědí pro systém známkování. Poté vyberou ohodnocené a okomentované testy pro kvalifikaci další hodnotitelů. Ti musí nejdříve projít cvičnou části, kde sami hodnotí a poté porovnávají své výsledky s těmi nastavenými. Následně absolvují tzv. první kvalifikaci, kdy další set musí ohodnotit stejně (či v daném maximálním rozptylu) jako standardizační tým. Pokud neuspějí, mají ještě šanci v druhém kvalifikačním kole. Pokud ano, jsou kvalifikováni pro samotné hodnocení. Tím však kontrola jejich práce zdaleka nekončí, na každou skupinu hodnotitelů dohlíží jednak jejich vedoucí (Team Leader) a zároveň jsou v systému již dopředu ohodnocené testy (Seeding scripts), které pravidelně kontrolují, zda se hodnotitelé drží určených standardů. Pokud ne, obdrží zpětnou vazbu a rady od svého lídra a pokračují pod zvýšeným dohledem. Pokud by se tato situace opakovala, mohou být ze systému vyřazeni a jejich práci pak musejí vykonat přesnější a úspěšnější kolegové. Na práci vedoucích týmu ještě dohlíží další zkušenější kolega Principal Examiner. V samotném ústředí IB jsou ještě další členové týmu, manažer daného předmětu, dále celé vzdělávací skupiny předmětů, atd… Vidíte tedy, že celý systém je velmi propracovaný a snaží se o maximální možnou objektivitu a kontrolu, zejména u otevřených otázek. Samotné finální hodnocení má ještě jednu možnou speciální kontrolu. Pokud student po zveřejnění výsledků zjistí, že mu například o 1-2 % uteklo vyšší hodnocení, které má třeba zásadní význam pro uspěné absolvování IB či přijetí na univerzitu, může požádat o dodatečnou kontrolu. Tu provedou opět zkušení hodnotitelé, a pokud vyhodnotí, že je dodatečná změna oprávněná, pak je studentovi dodatečně známka opravena (ale pozor, může být i nižší).

Tak to na začátek seriálu o IB myslím stačí, příště se podíváme na technickou stránku hodnocení a další IB předmět. Naštěstí je na OPEN GATE řada kolegů, kteří v celém systému zastávají funkce v různých úrovních, informace tedy budete mít takříkajíc z první ruky.

Nejen to bude obsahem dalších zpráv, které můžete očekávat za týden touto dobou.

Do té doby se mějte krásně, za OG zdraví

Petr Chára