Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení a milí rodiče a ostatní přátelé naší školy,

za celý náš tým „záklaďáků“ bych se s Vámi ráda podělila o to, co se událo v prvním listopadovém týdnu zde v Open Gate.

Navzdory všem nadějím se návrat do Babic nekonal a naše setkání i nadále probíhají formou distančního vzdělávání. Ani to nám ale nezabrání v tom, abychom se do učení nevrhli s chutí a nadšením. Ve všech třídách i nadále probíhá výuka v režimu, který jsme si nastavili v říjnu. Učitelé se zaměřují hlavně na ty oblasti, které jsou pro děti stěžejní – matematiku, český jazyk a angličtinu, ale snaží se do hodin vkládat i aktivity výtvarné, hudební či pohybové. Nezapomínáme ani na aktuality z domova či ze světa, připomínáme si významné dny a svátky.

Myslím, že mohu i za ostatní kolegy vyjádřit všem našim žákům veliký obdiv za to, jak nový režim zvládají. Naučili se spoustu dovedností, které se jim budou v životě určitě hodit. Jsou samostatní a dokáží si naplánovat a zorganizovat čas na učení. I ti nejmladší dělají veliké pokroky a každým dnem se zlepšuje jejich spolupráce „na dálku“ se svými učiteli i spolužáky.

Spousta dětí se pustila do aktivit, na které nebyl za běžného režimu čas ani prostor. Jsou z nich nadšení fotografové, programují, píší vlastní blogy a zakládají webové stránky. Rozvíjí své dovednosti i mimo oblast IT. Učí se hrát na hudební nástroj, šijí, vytváří umělecká díla z přírodnin, pečou či vaří. V neposlední řadě pomáhají svým rodičům se vším, co je potřeba. Starají se o mladší sourozence, pomáhají s prací na zahradě či přečtou příběh babičce nebo dědečkovi.

Poděkovat bych chtěla i Vám, rodičům a prarodičům. V prvé řadě za vyplnění dotazníku, který se týká distanční výuky na základní škole OG. Jsme vděčni za Vaše připomínky, návrhy i slova pochvaly i upřímnost. Není lehké vyhovět všem Vašim požadavkům a prosbám, ale děláme maximum, abychom i na dálku zprostředkovali dětem učivo srozumitelně, zábavně a interaktivně a aby se děti těšily i do školy na monitoru počítače.

Teď už se ale pojďme podívat do jednotlivých tříd a přečtěme si reporty, které nám napsali vyučující:

Co nám poví Terezka o dění v první třídě?

I další týden s online výukou zvládli prvňáčci naprosto skvěle. V pondělí se naučili rozpoznávat jehličnaté stromy a započítali si do osmi. Také si popovídali o písmenku Š a dozvěděli se, co to je Fond Ohrožených Dětí a jeho projekt Klokánek. Někteří pak vymýšleli jeho nové logo. V úterý se pořádně zapotili u krokování a naučili se psát číslici 3. Ve středu si začarovali s písmenky C a Č a ve čtvrtek stavěli z krychlí a hráli si s pohádkou O koblížkovi - jen ochutnat už ho budou muset sami.

Jak si vedou druháci?

Světoběžníci aktivně rozvíjejí svoji slovní zásobu. Hledají slova nadřazená, podřazená a souřadná. Dozvěděli se, co jsou to antonyma a i v tomto týdnu procvičují abecedu. Počítají písemně i zpaměti, obor čísel, ve kterých se pohybují, nebezpečně stoupá! Ve čtvrtek jsme se potkali s badateli ze třetí třídy a společně jsme rozjeli projekt, který jsme nazvali ČTENÍ NÁS MĚNÍ.  V prvním setkání proběhl malý knižní veletrh, na kterém si všichni jeho účastníci představili knihy, které čtou. Společné mezitřídní aktivity budou probíhat až do Vánoc a budeme Vás o nich pravidelně informovat.

Maruško, co je nového ve 3. třídě?

Ve třetí třídě jsme se po prázdninách potkali opět v plném počtu. Přes monitory a klávesnice cestujeme po světě a bádáme na dálku. Navštívili jsme Indii a naučili se indicky násobit, ve vodách slovních druhů už zdárně lovíme malé i větší úlovky, zasadili jsme společně s druháky knížkovník a těšíme se na plody, které se nám na něm urodí – nastartovali jsme totiž projekt „Čtení nás mění“.  I náš Badík se pustil do čtení. Víte, jaká je jeho první kniha? No ta o pejskovi a kočičce. Teď jen doufáme, že si s Edou z druhé třídy bude rozumět a nepozve nás na dort.

Ze 4. třídy se hlásí reportérka Terka:

Každý den se čtvrťáci obohacují o zprávy ze světa i z domova. Po dvojicích prezentují ostatním, co se kde děje a nemyslete si, že probíráme koronavirus, naopak, snaží se hledat zprávy, které jsou zajímavé a třeba i vtipné. Dozvěděli jsme se tak, jak to vypadá s kandidáty na amerického prezidenta, nebo že píseň Baby shark je nejsledovanější písničkou světa. Těšíme na další zprávičky!!!

Stando, jak se daří páťákům?

Tento týden páťáci v matematice operovali se zlomky, smíšenými a desetinnými čísly. V českém jazyce prohlubovali učivo o podstatných jménech a slovesech. Kromě toho stihli napsat testíky z říjnového učiva výše uvedených předmětů a nutno dodat, že si vedli skvěle. Možná je to i tím, že je v učení podporuje spousta domácích mazlíčků. Ani jsem netušil, kolik pejsků, koček, králíků a dalších chlupáčů či opeřenců se pravidelně zúčastňuje naší distanční výuky.

A jak probíhá online výuka v anglickém jazyce? Popíší nám to reportéři Jana, Jerry a Luke.

Tento týden prvňáčci procvičovali spojování hlásek do slov a četli první anglickou knihu, ve které jsou slova. Šlo jim to skvěle! Také se naučili nová slovíčka – slovesa – a procvičili si je pomocí her. V rámci výtvarné výchovy děti vytvořily krásné obrázky ohňostrojů při příležitosti anglického svátku Bonfire Night.

Druháci navázali tam, kde jsme skončili před podzimními prázdninami – u tématu hraček. Přečetli knihu o tom, jak nás hračky mohou naučit něco o vědě. Zamysleli jsme se a zaměřili jsme se na slovíčka, která obsahují AIR a EAR a zopakovali si spelling běžných křestních jmen i našich jmen. V učebnici jsme se učili o tom, jak funguje Vennův diagram a použili jsme jej s hračkami a barvami. Týden jsme zakončili spelling testem a povídáním o hračkách a vědě.

Třeťáci se učili o portrétech. Bavili jsme se o rozdílech mezi realistickými a abstraktními portréty a používali jsme různá přídavná jména, abychom popsali různé lidi na portrét. Za domácí úkol mají do příštího týdne udělat s někým rozhovor, takže možná už někoho z Vás děti oslovily, aby Vás vyzpovídaly – na rozhovory jsem moc zvědavá a těším se!

Se třeťáky jsme se opět věnovali phonics. Měli jsme také velmi zajímavou hodinu konverzace, kde si studenti vymysleli vlastní osobnost a vedli pohovory na vymyšlené pracovní pozice. Objevila se řada velmi kreativních nápadů, včetně Tik-Tokera, doktorů, architekta a YouTubera!

Se čtvrťáky jsme si povídali o Guy Fawkesovi a Bonfire night. Dozvěděli jsme se něco o tradicích a historií tohoto anglického svátku, přečetli jsme si báseň, která k němu patří a žáci si vyzkoušeli krátký kvíz, aby ukázali, jak dobře si tento příběh zapamatovali.

Čtvrťáci začali týden skvělou obrazovou prezentací a debatou s Ericem. Zůstali jsme u tématu Halloweenu a četli jsme si o netopýrech a častých mýtech a omylech, které si s nimi lidé spojují. Nakonec jsme si vyzkoušeli online kvíz, který nám vyšel výborně. Troufám si říct, že teď jsou z nás experti na netopýry. Začali jsme třetí lekci v učebnici a učíme se slovíčka a fráze týkající se zdraví. Po vší té pilné práci jsme v pátek procvičovali konverzaci a trénovali jsme rozhovory mezi doktorem a pacientem.

U páťáků jsme úspěšně procvičovali používání Epic Books, které budeme hodně využívat na čtení od příštího týdne. Děti měly radost, že si mohou sami vybrat, kterou knihu si přečtou. Myslím, že je důležité, aby je čtení v angličtině bavilo, zejména v momentální situaci. Sice se teď nemůžeme vrátit do běžného života, ale čtení je skvělý způsob, jak teď zažít dobrodružství!

Toliko z prvního listopadového týdne z Open Gate.

Opatrujte se!

Za celý tým ZŠ OG