Přihláška ke studiu na gymnáziu do 1. března 2017

Žáci pátých tříd ZŠ a jejich rodiče finišují svá rozhodnutí, zda podají přihlášku ke studiu na gymnáziu a jakou školu si pro příštích osm let zvolí. Přihlášky ke studiu na gymnáziu Open Gate je potřeba doručit do 1. března 2017. Do stejného termínu přijímá Nadace The Kellner Family Foundation vyplněné žádosti o sociální stipendium pro budoucí studenty gymnázia Open Gate.

Sociální stipendia otevírají dětem cestu ke kvalitnímu vzdělání bez ohledu na finanční zázemí jejich rodiny. Na gymnáziu Open Gate získává sociální stipendium zhruba polovina studentů.

Formulář žádosti o stipendium je k dispozici na webu Nadace The Kellner Family Foundation; co vše je potřeba doložit k žádosti je podrobně popsáno v části Žádost. Přihlášku ke studiu mohou rodiče a budoucí studenti získat v sekci Přijímací řízení, kde jsou i další informace k tomu, jak přijímací řízení probíhá. Na adresu školy a nadace pak musí být po vyplnění vše doručeno nejpozději do 1. března 2017.

Přijímací řízení do primy osmiletého gymnázia pro školní rok 2017/2018 se bude konat 18. a 20. dubna 2017 v budově gymnázia Open Gate v Babicích u Prahy. Ke studiu jsou přijímáni žáci z pátých tříd základních škol.