Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Datum: 15. dubna 2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem Na Návsi 5, 251 01 Babice, IČO: 27089941 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Open Gate od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

001/2019

002/2019

008/2019

013/2019

014/2019

019/2019

023/2019

026/2019

029/2019

031/2019

032/2019

034/2019

038/2019

040/2019

046/2019

047/2019

050/2019

051/2019

057/2019

067/2019

078/2019

Seznam náhradníků:

011/2019

015/2019

025/2019

028/2019

044/2019

048/2019

052/2019

062/2019

069/2019

070/2019

074/2019

077/2019

____________________________________________________________________________________________________________________

PhDr. Kateřina Kožnarová

Head of School 

Na Návsi 5

251 01 Babice

Tel. +420 323 616 403

Mobile +420 724 034 564

koznarova@opengate.cz

www.opengate.cz