• „Open Gate mi dává možnost dostat se dál, neustále se
  rozvíjet, nevzdávat se svých snů a bojovat.“
  Matěj Šindelář, student

 • „Pro všechny, kteří opravdu chtějí vědět a nejsou líní pro sebe
  a svoje okolí něco udělat, představuje Open Gate směr.“
  Aurélia Loštická, rodič

 • „Lidé se omezují tím, co si myslí, že dokáží. Každý ale může dojít tak daleko, jak
  jim to jejich mysl dovolí. Open Gate pomáhá všem dosáhnout toho, čemu věří.“
  Jana Errington, pedagog

 • „Open Gate je škola, kterou rodiče závidí svým dětem!“
  Jitka Švejdová, rodič

 • „Když na tuto školu vzpomínám, vybaví se mi řada
  inspirativních lidí – spolužáků i učitelů.“
  Zdeněk Kutil, absolvent

 • „Vnitřní poznání, stabilita a vize, která vede k objevování
  reality prostřednictvím sebe samého, je efektivní strategie
  pozitivního lidského rozvoje.“
  Natália Balogová, učitelka

 • Aktuality

  29. 4. 2016

  Páteční zpráva z OPEN GATE

  Od minulého pátku do pondělí probíhalo 21. finále debatní ligy s…

  28. 4. 2016

  ​Dějepisci v akci

  Co nového v historii? Nebo spíše v historické sekci?

  Studentské reportáže

  20. 4. 2016

  Ukliďme svět, ukliďme Česko

  ​Věděli jste, že v současné době probíhá největší dobrovolnická akce Ukliďme…

  19. 4. 2016

  ​Jak jsme se vydali na Fantoma

  V pátek se vydalo 7 studentů spolu s naší drahou vychovatelkou Dragou do…

 • Video

  Open Gate je první ryze české gymnázium certifikované od roku 2009 k výuce podle standardů International Baccalaureate Diploma Programme. Finanční podporu studentům, kteří do Open Gate přichází z dětských domovů, pěstounských nebo neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation.

  Česko-anglická základní škola Open Gate vyučuje podle vzdělávacího programu s názvem "Otevíráme brány", který podporuje všestranný rozvoj žáků.

 • Školní časopisy

  V časopisech studentů gymnázia i žáků a pedagogů základní školy si můžete přečíst o aktuálním dění v Open Gate.

  Časopis studentů gymnázia Open Gate, OG Chronicle pravidelně přináší novinky, ze školního života, studentské eseje, poezii, fotografie a mnoho dalšího. Časopis OG NOTes je unikátní tím, že každé číslo je psané ve třech jazycích – anglicky, španělsky a německy. Časopis KrOGnika přináší česky psaná literární dílka studentů a učitelů.

  O dění na ZŠ Open Gate pravidelně informuje měsíčník klíčenka.

  Stáhnout aktuální čísla časopisů

  OG Chronicle
  OG NOTes
  Klíčenka
  OG Chronicle
 • Absolventi a univerzity

  V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Nizozemí.

  Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a řadě z nich je nadace oporou i během navazujícího studia na univerzitě.

 • Studentský kampus

  Open Gate si dala za cíl vytvořit všechny podmínky pro to, aby z jejích bran vycházeli po maturitě lidé skutečně všestranní, vybavení pro život nejen po stránce vzdělanostní, ale také emocionální a sociální. Toto poslání plní mimo jiné velice široké mimoškolní aktivity.

  V areálu školy se nachází knihovna, divadelní sál, pracovní dílny - keramická, textilní, dřevodílna a kovodílna, výtvarný ateliér, hospodářský dvůr s koňmi, kozami a ovcemi, zookoutek s exotickou faunou a florou, krytý bazén, hudební a nahrávací studio, venkovní sportoviště a krytá hala pro sportovní i společenské využití.

 • RUN and HELP | Běhání, které pomáhá

  Charitativní běh Run and Help pobaví a prověří účastníky a hlavně, jeho výtěžek pomůže lidem s postižením.

  V Open Gate jsme si již vyzkoušeli, že běh a pomoc jdou dohromady – při nultém ročníku na podzim 2014 se zapojila celá škola a vybrali jsme 25 tisíc korun pro handicapované plavce. V dubnu 2015 jsme již tuto akci pořádali společně s Kontem Bariéry - zapojilo se na 30 škol, firem a skupin. Několik tisíc běžců si tak užilo společnou akci, ať už na čerstvém vzduchu nebo v tělocvičnách, a pomohlo lidem s handicapem. Celkově vybraná částka překročila 575 000 Kč.

  Zapojte se s námi! Aktuální informace na runandhelp.cz.

  Video z prvního ročníku v dubnu 2015 v Open Gate v Babicích u Prahy.

 • Nadace The Kellner Family Foundation

  Podpora vzdělání je hlavní činností Nadace The Kellner Family Foundation. Za dobu své existence už vynaložila značné prostředky, aby pomohla stovkám dětí a mladých lidí, jejichž cesta ke vzdělání by byla jinak obtížná.

  Aktivity manželů Kellnerových v oblasti podpory vzdělávání nadaných dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí mají kořeny už v roce 2002, kdy společně založili Nadaci Educa s cílem podporovat studenty na kolejním gymnáziu Open Gate. Poté nadace rozšířila své zaměření i na podporu studentů na českých a zahraničních vysokých školách a univerzitách. V roce 2011 se Nadace Educa sloučila s rodinnou nadací Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation, která převzala všechny její dosavadní projekty.

  Podpora vzdělání je sice hlavní činností Nadace The Kellner Family Foundation, avšak ne jedinou. Svou pomoc věnovala také na obnovu filantropických tradic nebo kulturního dědictví v České republice.