​Sapientia aedificavit sibi domum

Minulou středu podnikl OG Latin Club dlouho avizovanou exkurzi do Strahovské kláštera. Zdejší latinská knihovna se vedle známější klementinské počítá mezi největší v ČR. Naší početně bohužel oslabené skupiny se ujala tamější kurátorka Hedvika Kuchařová, která nás seznámila s historií kláštera a místní knihovny, jejíž poklady jsou dnes uloženy ve dvou sálech: Teologickém a Filosofickém. Žáci tak měli možnost nejen dozvědět se, jak se vlastně knihy vyráběly, ale rovněž si zalistovat Biblí z počátku 16. století. Dominantou Teologického sálu je kromě tisíce svazků různých překladů Bible i sbírka historických glóbů z 16. a 17. století, jejichž geografická přesnost je sice z dnešního pohledu diskutabilní, ale způsob, jakým se tyto glóby vyráběly, zůstal do dnešních dnů v podstatě nezměněný. Pozornost rozhodně upoutal i otočný stůl určený pro studium více knih najednou. Ti z nás, kteří někdy sepisovali akademickou práci z mnoha odcitovaných knižních zdrojů, by pro tento několik století starý kus nábytku určitě našli využití i dnes. Později při návštěvě hlavního sálu historické knihovny, nazývaného Filosofický sál, se žáci mohli seznámit s nejstaršími tiskovinami a zajímavými kuriozitami, kupříkladu 400 let starou učebnicí biologie, Balbínovým popisem Království českého či opoznámkovaným latinským slovníkem, který používali studenti latiny na pražské univerzitě v době vlády Marie Terezie. Kromě knih bylo možné obdivovat nádhernou malířskou a štukatérskou výzdobu obsahující mnohé latinské citáty z Bible nebo antických spisů. Při pohledu z ochozu si každý návštěvník okamžitě uvědomí vzájemnou propojenost mezi knihami, sálem a jeho nástropní výzdobou. V centrálním bodu Teologického sálu se nachází i úryvek z Knihy Přísloví - Sapientia aedificavit sibi domum neboli Moudrost si vystavěla dům, který dokonale vystihuje genius loci Strahovské knihovny.

Zde si můžete prohlédnout pár fotografií.

Jan Tomášek