Student OG na mezinárodním modelu OSN

Aby se student sexty Vláďa Bok mohl zúčastnit této vysokoškolské simulace jednání Organizace spojených národů, musel splnit náročná kritéria. O tom, že se s tímto úkolem popasoval na výbornou, svědčí i fakt, že mu bylo uděleno křeslo v Radě bezpečnosti – jediném orgánu OSN, který disponuje výkonnou pravomocí.
Více informací o MediolaMUNu naleznete na webové adrese: http://www.mediolamun.org/