Výsledky přijímacího řízení na gymnázium

Čj.OG/G/423/2021

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení

do 1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2021/2022

dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. a podle ustanovení

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení:

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

89

96

Přijat/-a

2

42

Přijat/-a

3

58

Přijat/-a

4

82

Přijat/-a

5

44

Přijat/-a

6

52

Přijat/-a

7

38

Přijat/-a

8

74

Přijat/-a

9

71

Přijat/-a

10

95

Přijat/-a

11

61

Přijat/-a

12

51

Přijat/-a

13

66

Přijat/-a

14

49

Přijat/-a

15

55

Přijat/-a

16

47

Přijat/-a

17

77

Přijat/-a

18

88

Přijat/-a

19

75

Přijat/-a

20

76

Přijat/-a

21

48

Přijat/-a

22

53

Přijat/-a

23

70

Přijat/-a

24

57

Přijat/-a

25

43

Přijat/-a

26

56

Přijat/-a

27

85

Přijat/-a

28

40

Přijat/-a

29

46

Přijat/-a

30

59

Přijat/-a

31

64

Přijat/-a

32

79

Přijat/-a

33

41

Přijat/-a

34

72

Přijat/-a

35

84

Přijat/-a

36

63

Přijat/-a

37

54

Přijat/-a

38

69

62

Přijat/-a

39

86

Nepřijat/-a

40

83

Nepřijat/-a

41

65

Nepřijat/-a

42

68

Nepřijat/-a

43

60

Nepřijat/-a

44

62

Nepřijat/-a

45

67

Nepřijat/-a

46

45

Nepřijat/-a

47

39

Nepřijat/-a

48

80

Nepřijat/-a

49

87

Nepřijat/-a

50

78

Nepřijat/-a

51

73

Nepřijat/-a

52

81

Nepřijat/-a

53

94

Nepřijat/-a

54

50

Nepřijat/-a

55

90

Nepřijat/-a


1) Kritéria přijímacího řízení:

 1. Přijímací řízení se skládá ze státem určené Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (60 % váhy celkového výsledku) a ústní přijímací zkoušky (40 % váhy celkového výsledku).
 2. Hodnocení na vysvědčení z poloviny čtvrté třídy a poloviny páté třídy bude zohledněno v rámci ústního pohovoru školní přijímací zkoušky.

2) Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 1. Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a Mat (30 % + 30 %) – celkově 60 % váhy celkového výsledku (školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb.).
 2. Školní přijímací zkouška (40 % váhy).
 3. Úspěšnost studentů v přijímacím řízení je dána jejich procentuální úspěšností v jednotlivých částech při započítání příslušné váhy. Maximálním výsledkem je 100 % (bodů).
 4. Školní přijímací zkouška se skládá z testu studijních dovedností a ústního pohovoru.
 5. Ústní pohovor probíhá formou aktivity a následně strukturovaného rozhovoru ve skupinách čítajících maximálně 5 studentů.
 6. Doba trvání ústního pohovoru je cca 45 minut.
 7. Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů a motivace ke studiu.
 8. Test všeobecných studijních předpokladů je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

Vyhlášení výsledků a další ujednání

 1. Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení proběhne do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče organizací CERMAT.
 2. Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy (http://www.opengate.cz/cs/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-na-gymnazium/ ) bude nejdříve 19. května 2021.
 3. Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení přijímacího řízení a po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 18. května 2021 v době od 8:30 do 16:30.
 4. Dle § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, je uchazeč přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě.
 5. Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15 dnů.
 6. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 7. Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

V Babicích dne 19.5.2021

S pozdravem,

Mgr. Petr Šlemenda

ředitel školy