​Ztraceni ve změti psychologických termínů a definic. A nebo ne?

Minulý týden jsme se, coby již ostřílení studenti kvinty, zúčastnili druhého projektu v rámci základů společenských věd. Tentokrát byla zastřešujícím tématem psychologie…

Celý projekt byl zajímavým a příjemným vytržením z každodenní rutiny rozvrhu. Vedle samozřejmých pozitiv, jako je učení se něčeho nového a propojování informací do nových souvislostí, absolutně nejvíce oceňuji příležitost k poznání ostatních spolužáků. Témata, testy a otázky nás vedly k přemýšlení o sobě a svých zkušenostech a jejich sdílení. Tím jsem se dozvěděla plno věcí, na které by mě ani nenapadlo se zeptat, nebo by nebyly v běžné konverzaci na místě. Díky této zkušenosti se mi podařilo objevit něco společného mezi mnou a lidmi, u kterých bych to vůbec neočekávala, a myslím si, že celý projekt spojil kolektiv obou tříd právě sdílením názorů, pocitů a vlastních náhledů na sebe sama, což je podle mě to největší, co si z celého projektu odnášíme. (Veronika Vařáková)

Minulý týden jsme se, coby již ostřílení studenti kvinty, zúčastnili druhého projektu v rámci základů společenských věd. Tentokrát byla zastřešujícím tématem psychologie. Projektem nás provázely paní učitelky Kožnarová a Šedivá a všudypřítomná Adéla Boudová, vychovatelka z kolejí, která do projektu vnesla přátelskou atmosféru, ale hlavně pak odborné poznámky a zajímavosti ze studia psychologie i psychologické praxe. Probrali jsme spoustu témat, až jsme se sami nestačili divit, kolik se toho do dvou vyučovacích dnů může vejít. Příčinou efektivní práce byla již dříve zmíněná příjemná atmosféra a fakt, že psychologie se zatím pro mnohé z nás halí do hávu tajuplnosti. A proto jsme i na přednáškách seděli a s napětím poslouchali, jaké novinky nám naše pedagožky naservírují. Projekt byl příjemným rozptýlením a změnou a s jistotou mohu konstatovat, že si ho všichni účastníci, ať už paní učitelky, či studenti samotní, užili. (Jan Fojtík)

Na projektu se mi líbilo, že byl různorodý v rámci aktivit. Měli jsme aktivitu, kdy jsme se rozřazovali do skupin dle temperamentů, dělali jsme experiment na Stroopův efekt, měli jsme spoustu class lab aktivit a prováděli pokus zkoumající tzv. Mozartův efekt, a to samozřejmě s hudbou W. A. Mozarta a písní I‘m sexy and I know it. To výrazně eliminovalo znuděnost studentů, která by mohla nastat při dvoudenním monotónním semináři. Výhodou také bylo, že se ve třídě vyskytovalo vždy více učitelů, kteří se navzájem doplňovali. Dále se mi také líbila krátká adiktologická přednáška s názornými ukázkami náčiní, které se v praxi používá. (Laura Říhová)

Tento projekt se mi velice líbil, jelikož jsem se v něm dozvěděla nejen nespočet zajímavých informací o lidské psychice, ale i nějaké věci o sobě, nad kterými jsem předtím vůbec nepřemýšlela, jako například o svém temperamentu nebo že mám různé druhy inteligence. Také se mi zamlouvalo, že byl projekt poměrně interaktivní, s různými osobnostními testy, zábavnými aktivitami, ale i poučnou návštěvou adiktoložky. Myslím si, že je pozoruhodné, kolik jsme se toho za ty dva dny dozvěděli. (Darina Lisichkina)

Během dvou dnů jsme se dozvěděli, čím se vlastně psychologie zabývá, naučili jsme se mimo jiné rozlišit vlastnosti, stavy a procesy, temperament a charakter, afekty a vášně. Ve skupinách jsme připravili prezentace o formování osobnosti v jednotlivých etapách lidského života, naučili jsme se učit. Interaktivně jsme si dokázali, že hudba stěžuje většině učení. Poznali jsme sami sebe a naučili jsme se psychohygieně. Dozvěděli jsme se i něco o drogách přímo od pracovnice krizového centra. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, jejichž zapamatování ověří ještě obhajoba portfolií na konci května. (Jan Kačenka)