​1918 + 1938 + 2018 = DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Letos si připomínáme sté výročí od založení tzv. první republiky. Republiky, na kterou všichni s nostalgickou láskou vzpomínáme a s kterou porovnáváme dnešní časy. Upomínku na tuto zlatou dobu zachováváme jak různými dobovými akcemi, tak rozličnými slavnostmi. Aby povědomí o naší minulosti přetrvalo i pro další generace (neboť jak pravil básník americký básník George Santyana, „Ti, kdo neznají svou historii, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji znovu zopakovali.“), probíhá 47. ročník Dějepisné olympiády se zaměřením právě na Československo v letech 1918 – 1938.

Z počtu přihlášených škol do této soutěže, je zřejmé, že moderní historie našeho státu má stále své příznivce, mezi něž patří i studenti OG. Z předchozích zpráv asi víte, do krajského kola v Kladně postoupili dva žáci tercií, Yannick Borovič a Natan Kratochvíla. Nic není zadarmo, a tak i příprava na krajské kolo byla opravdu náročná. Víte například, jak se měla jmenovat silnice, kterou chtěl Tomáš Baťa propojit ČSR? Nebo jak se jmenovaly čtyři hlavní německé okrsky, které se chtěly na konci roku 1918 od mladé republiky odtrhnout? Jelikož na tyto i jiné záludné otázky dokázali většinou mladí reprezentanti naší školy odpovědět, umístili se na velmi dobrých místech, Natan na 4. a Yannick na 6., přestože zde byla velká konkurence mnohdy i z řad vyšších ročníků.

Na závěr bych už jen dodal, že historie nemusí být vždy nudná a bez jakéhokoli uplatnění, nýbrž v sobě skrývá vzpomínky, zkušenosti a životy našich rodičů a prarodičů, které můžeme jako ze studny vylovit na denní světlo k našemu vlastnímu obohacení, případně právě k poučení se z chyb dříve narozených.

Natan Kratochvíla

Natan Kratochvíla