​Dějepisci v akci

Zprávy z dějepisného oddělení se na našem webu neobjevují často, ale když už, tak stojí za to.

Sekunda se potýká se středověkem. O schůzkách si rodiče jistě povšimli velkého plakátu s nadpisem Křižáci ve Svaté zemi umístěného vedle učebny Řím. A dost možná, že pochopili, že se jedná o mapu Blízkého východu ve 12. století, byť s netradiční východní orientací. Několik hodin dějepisu strávili studenti sekundy v učebně výtvarné výchovy, aby vymysleli a na tento plakát ztvárnili dílčí témata z období křížových výprav. Posuďte sami, jak se jim to povedlo.

Kvartáni mají z hodin dějepisu psychická traumata. Ne snad, že by je působili učitelé, pokud ano, tak jen nepřímo, může za to probírané téma: druhá světová válka a holocaust. Po zhlédnutí dokumentů Sedm světel a Nesdělitelné dostali za úkol se ze svých pocitů vypsat. V zadání bylo napsat volné pětiverší, některým však tento rozsah nestačil. A nebo tápou, co je to verš ;)

V rámci výuky se obě kvarty vydaly do Prahy, aby zhlédly výstavu ve Vojenském muzeu na Žižkově, prohlédly si Petschkův palác a kryptu kostela svatého Cyrila a Metoděje, kde sedm statečných svedlo svůj poslední marný boj s nacistickou přesilou. Celý depresivní blok bude završen celodenní exkurzí do Terezína na konci května.

Studenti OG se také účastnili dvou krajských úrovní středoškolských soutěží. Ta asi nejprestižnější, týmová, pořádaná Gymnáziem Cheb a zaměřená na období 1945 – 1948, nedopadla pro naše barvy dobře. Tým ve složení Poštulková – Kuliš – Loula zůstal daleko za hranicí postupu do celostátního finále. Daleko lepšího úspěchu dosáhla terciánka Jasmína Švarcrová v soutěži jednotlivců, pořádané MŠMT. Vzhledem ke kulatému výročí narození Otce vlasti byli tématem soutěže Lucemburkové. Jasmína s přehledem vyhrála školní kolo, skončila druhá v okresním. V krajském kole na pátém místě zaostala jen o jeden a půl bodu za postupem do celorepublikového finále. Tak snad to vyjde příště.

Michal Kašpar