Distanční vzdělávání s Microsoft Teams

Pro online výuku jsme vyzkoušeli různé platformy, pro ZŠ i gymnázium jsme z nich vybrali Microsoft Teams. 

Při výběru jsme posuzuvali především tato kritéria:

  • osvědčená platforma pro online výuku ve školách,
  • jednoduchá instalace/připojení žáků Open Gate přes webové rozhraní a přihlašování žáků jejich školními emaily,
  • nabídka všech osvědčených funkcí pro online výuku, jako například videokonference, sdílené dokumenty, sdílení plochy, promítaní whiteboardu, plnění úkolů v zadaném čase apod., 
  • dobře zvládnuté zabezpečení online komunikace,
  • odborná podpora od prověřeného dodavatele.

Pokud byste se chtěli blíže seznámit s MT, doporučujeme například toto video nebo portal Škola na dálku.

Výuka probíhá ve všech předmětech, časový plán plníme, studenti nejsou pozadu v žádném z předmětů. Soustředíme se na klíčové výstupy a vnímáme v současné době nezastupitelnou psychohygienickou roli předmětů jako je tělesná nebo hudební výchova. Na základní škole startujeme video-oázy, připravujeme přehled organizace jednotlivých dnů a nastavujeme množství práce na základě odezvy od rodičů i žáků. 

Cílem naší výuky online není vést 100  % výuky v režimu videohodin. Již tradičně děti vedeme k samostatnosti, zejména na gymnáziu. Nechceme, aby celý den trávily spolu se svými učiteli u obrazovek. Zároveň se řídíme doporučeními psychologů k distanční výuce: panuje shoda mezi odborníky, že celodenní výuka online je z pedagogického a psychologického hlediska pro žáky příliš, hledáme vyvážený poměr mezi online výukou a úkoly, které žáci řeší samostatně.