Dopis ředitelky školy

Vážení zákonní zástupci, rodiče,

předem mého prvního letošního dopisu mi dovolte popřát Vám hodně štěstí a úspěchů v roce 2019. Kritéria měření úspěchu jsou různá. Pro nás na Open Gate školní úspěšnost neznamená pouze naměřený aktuální akademický potenciál, tedy známky, které studenti dostávají.

Úspěch pro nás představuje především signifikantní osobní progres každého z našich studentů, a to jak v oblasti akademické, tak např. sociální.

S tím souvisí rovněž pojetí modelu přijímacího řízení do prim osmiletého gymnázia Open Gate, které se v souvislosti s platnou legislativou a v souladu s posláním naší školy muselo nedávno změnit.

Open Gate od svého založení byla různorodou směsicí studentů, kteří vykazovali nadání v rozličných oblastech, a takovou ji chceme zachovat.

Nejsme a nechceme být školou, která selekci studentů provádí výhradně na základě čísel odrážejících akademický potenciál uchazečů, byť je toto kritérium pro nás velmi důležité.

Naopak chceme být školou, která studenty vybírá tak, aby tvořili zajímavou, v různých oblastech navzájem se obohacující komunitu, kde každý dostane šanci dospět tak daleko, jak chce a může.

Dáváme šanci těm, jejichž akademický či sociální potenciál je nezpochybnitelný, byť u sociálně potřebných studentů někdy bývá logicky nerozvinutý.

Ze zákona je od roku 2017 60 % úspěchu u přijímacího řízení dáno jednotnou zkouškou z českého jazyka a matematiky.

A o čem je zbývajících 40 %, které jsou plně v rukách školy? Jednoduše o odhalení zjevného či skrytého potenciálu, který nám stojí za to v rámci školy pedagogicky rozvíjet a o kterém jsme přesvědčeni, že naši komunitu obohatí.

Jsme profesionální pedagogové, proto rozumíme tomu, že akademický talent se z různých důvodů nemusí odrazit u písemné zkoušky. Při konečném rozhodování někdy srovnáváme školní historii našich uchazečů s jejich výsledky písemné jednotné zkoušky a v duchu podporujícího a rozvíjejícího pedagogického přístupu ve školní části přijímací zkoušky dáváme prostor jak introvertům, tak extrovertům. Formulujeme úkoly tak, aby se v jejich rámci měli příležitost předvést jak individualisti, tak velmi sociálně zdatní studenti, verbálně zdatní či méně zdatní.

Ve školní části přijímaček měříme akademické, sociální a komunikační kompetence na základě velmi sofistikovaných postupů a u každého přijatého studenta velmi přesně víme, proč jsme se rozhodli dát mu šanci. Akademický potenciál je však vždy nutným předpokladem. 

Jak se na školní část přijímacích zkoušek připravit? Krom zkoušení si různých logických her, IQ testů a vnitřní přípravy na situaci, kdy s uchazečem mluví 3 dospělí je nejlepší nepřipravovat se nijak. Nejdůležitější jsou spontaneita a autenticita. Jejich nedostatek způsobený naučením se "žádoucích" odpovědí na pravděpodobné otázky výsledek ovlivní vždy negativně. Stejné je to pak se snahou uchazeče naroubovat naučené odpovědi na otázky, kde se mu zdá, že by se mu mohly hodit.

Další otázkou, kterou často řešíme, jsou přestupy ve vyšších ročnících studia. V rámci přestupového řízení každý uchazeč musí projít testem z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, testem kognitivních schopností a pohovorem s vedením školy. Všechny části pak generují specifický počet bodů, na základě kterého se rozhodujeme, zda bude z naší strany přestup úspěšný či nikoliv. Do vyšších ročníků vždy přijímáme pouze studenty s nadprůměrně rozvinutým akademickým potenciálem.

Jako na každé jiné škole, rovněž na Open Gate se stane, že někdo ze studentů svůj studijní potenciál plně nerozvine. V souvislosti s připravovanou povinnou maturitou z matematiky se v této době v rámci projektu matematického kontinua zabýváme mimo jiného vytvořením baterie testů, která by každému studentovi na nižším gymnáziu pomohla zmapovat trend, kterým jeho matematické kompetence směřují, a dát mu tak jasný signál, jak si ve vztahu k požadavkům stojí, na co je potřeba se zaměřit apod. O matematickém kontinuu však více příště.

Pokud máte k tématu přijímacího řízení jakýkoliv další dotaz, napište nám, přijďte, zavolejte, rádi Vám na něj odpovíme.

S přáním hezkého dne za celý tým Open Gate