​Flamenco není tango a tapas nejsou tacos

Odborníci v jazykové pedagogice se vždy shodnou na dvou věcech. První je, že když se učíme nový jazyk, musíme poznat i kulturu země nebo zemí, kde se daný jazyk používá. Není přeci užitečné mluvit plynule, když neznáme zeměpis, historii, zvyky a nějaké slavné osobnosti z dotyčné země/zemí. Na druhou stranu se experti také shodují na tom, že se nám učí lépe, když věci zkoušíme a experimentujeme.

Kombinací těchto aspektů v učení byla Fiesta flamenca 13. listopadu v Praze. Studenti španělštiny z kvarty a sexty se zúčastnili této akce v zařízeném studiu Itaka na Vinohradech. Program zahrnoval krátkou ukázku flamenca, které bylo zahrané i zatančené profesionály. Poté se naše skupina rozdělila na více malých skupinek a každá skupinka navštívila jiný workshop. Jedna skupinka se naučila jak tančit s pomůckami, které se používají při tančení flamenca (hůl, vějíře nebo šátek), další skupinka skládala puzzle s autonomními částmi Španělska, zatímco třetí skupina se naučila od hudebníků flamenca rytmicky tleskat.

Dále jsme se všichni přesunuli do salónu, kde nám organizátorka akce Karol Martincová promítala fotky Pabla Picassa, Salvadora Dali nebo Miguele de Cervantese, zatímco naši studenti vyplňovali pomocí nápověd křížovky. Poté jsme hráli tombolu, ve které byl první cenou volný vstup na festival Flamenca (který se bude konat od 23. do 26. listopadu v Praze). Vítězkou tomboly se stala Jolana Prokešová. V závěru programu jsme měli možnost ochutnat výborné tapas (olivy, chléb s rajčaty, švestky zabalené v šunce, masové kuličky a nepostradatelné tortily z brambor).

Na světě je více než 500 miliónů španělských mluvčích a více než 20 zemí, kde je španělština úředním jazykem. Hispánský svět je obrovský ve srovnání s českým světem. Je logické, že studenti mají občas nejasno v nějakých záležitostech týkajících se daného jazyka. Přece jen učení ve třídě má vždy svá omezení. Nicméně jsem si jistá, že studenti kvarty a sexty, kteří byli na Fiesta flamenca, si již nespletou flamenco s tangem a ani tapas s tacos.

Fotogalerii si prohlédněte zde.

El flamenco no es tango, ni las tapas son tacos

Los alumnos de español de kvarta y sexta aprendieron un poco más de la cultura de España

Por Milena Caba

Los expertos en pedagogía de lenguas siempre están de acuerdo en dos cosas. La primera es que cuando aprendemos una lengua tenemos que conocer la cultura del país o los países donde esta se habla. De nada sirve hablar con fluidez si no conocemos la geografía, la historia, las costumbres y algunos de los personajes famosos de los países en cuestión. Por otro lado, los expertos también coinciden en que se aprende mejor haciendo y experimentando.

Una combinación de estos dos aspectos en el aprendizaje fue la Fiesta flamenca en Praga, el día 13 de noviembre. Los alumnos de español de kvarta y de sexta asistieron a este evento, en las instalaciones del Studio Itaka, en Vinohrady. El programa incluyó una pequeña muestra de flamenco, cantado y bailado por profesionales. Luego, el grupo se dividió en talleres simultáneos. Un grupo aprendía a bailar usando artefactos propios del flamenco (el bastón, los abanicos y el mantón), otro grupo armaba el rompecabezas con las comunidades autónomas de España, mientras el tercer grupo tocaba las palmas y el cajón con los músicos de flamenco.

Después pasamos todos al salón donde Karol Martincova, la organizadora del evento, proyectaba las fotos de Pablo Picasso, Salvador Dalí o Miguel de Cervantes mientras los alumnos completaban el crucigrama siguiendo las pistas. Luego se hizo la rifa de una entrada gratuita al evento de Festival de Flamenco (que se llevará a cabo del 23 al 26 de noviembre en Praga). La ganadora de la rifa fue Jolana Prokešová. Al final del programa pudimos degustar unas deliciosas tapas (aceitunas, pan con tomate, ciruelas envueltas en jamón, albóndigas y la imprescindible tortilla de patatas).

En el mundo hay más de 500 millones de hablantes de español y hay más de 20 países donde el español es lengua oficial. El mundo hispano es enorme en comparación con el mundo checo. Es lógico que a los alumnos se les confundan las cosas, pues aprender en un aula siempre tiene sus limitaciones. Sin embargo ahora estoy segura de que los alumnos de kvarta y sexta que estuvieron en la Fiesta flamenca ya no confundirán el flamenco con el tango, ni las tapas con los tacos.

Milena Caba, Míša Grapenjuková