Jak na sobě studenti pracují během karantény

Přestože naši studenti vyššího gymnázia musí nyní trávit čas místo ve škole u monitoru počítače nebo nad zadanou prací v domácím prostředí, zkouší vymýšlet i zajímavé akce pro ostatní spolužáky, snaží se věnovat dobrovolnictví a mimoškolním aktivitám, které by jim mohly být jednou užitečné v jejich volbě budoucí univerzity či profese.

Studenti na sobě pracují v rámci kariérního poradenství od začátku školního roku. Hned v úvodních dvou týdnech se všechny třídy od kvarty po oktávu sešly s našimi kariérními poradkyněmi a společně si povídali o programu, který je čeká v tomto školním roce. Poté začala intenzivní práce především se septimou a oktávou. S oktávou se nyní uskutečňují schůzky týkající se volby náhradních univerzit; tyto změny byly bohužel zapříčiněny vývojem situace na mezinárodním poli. Po vyhlášení důsledků Brexitu na začátku letošních letních prázdnin už budou totiž současní studenti oktávy platit na univerzitách ve Velké Británii několikanásobně vyšší školné, než tomu bylo v minulosti, bez možnosti vzít si půjčku od britské vlády. Studenti si rovněž budou muset vyřizovat studentská víza a současně nebudou moci při studiu pracovat tak, jako tomu bylo dosud. Nyní tedy naše kariérní poradkyně studentům zprostředkovávají informace o tom, co je třeba splnit a jak se připravit, aby mohli studenti posílat přihlášky do jiných destinací.

Nezadržitelně se blíží také termín odesílání přihlášek na prestižní University of Oxford a University of Cambridge, kam se letos hlásí několik našich studentů.

Se septimou se už uskutečnilo několik schůzek, např. informační schůzky Jak si vybrat univerzitu a Studium v České republice. V tomto a následujícím týdnu se uskuteční online schůzky týkající se příležitostí, jak si vytvořit zajímavý studentský profil prostřednictvím mimoškolních aktivit a schůzka o podmínkách studia ve Velké Británii.

Pochopitelně se konala už i řada individuálních schůzek napříč ročníky pokrývající rozličná témata od volnočasových aktivit po výběr IB předmětů.

Pokud chcete dění v oblasti kariérního poradenství sledovat blíže a častěji, nabízíme Vám přístup do Padletu kariérního poradenství, kde získáte informace o plánovaných schůzkách, je zde uložena řada užitečných materiálů pro studenty, prezentace i jiné zajímavé informace.

Odkaz na Padlet:

https://padlet.com/charovazahorova/Career_Counselling

Přejme našim studentům úspěchy v tomto netradičním školním roce plném každodenních změn.