Matematické soutěže v plném proudu

Při hodinách matematiky čeká naše studenty nejen spousta práce, ale také spousta zábavy. Studenti se během celého prvního letošního čtvrtletí zdokonalovali v různých matematických dovednostech, na různých teoretických i praktických úlohách se učili přemýšlet, postupně objevovat a samostatně vyvozovat všelijaké matematické zákonitosti.

První čtvrtletí bylo také naplněno matematickým soutěžením napříč různými ročníky. Všichni studenti se v příslušných kategoriích mohli zúčastnit Logické olympiády. Na půdě naší školy se za bohaté účasti OG studentů uskutečnilo krajské kolo této soutěže, které pro naše žáky skončilo vynikajícím úspěchem. V kategorii prima – kvarta obsadili prvá tři místa studenti Open Gate. Václav Trpišovský, Mikuláš Plešák a Jan Kačenka tak budou naši školu i sebe samé reprezentovat na celostátním finále, které se uskuteční 25. listopadu v Míčovně Pražského hradu.

Naši studenti se letos poprvé účastní i matematických korespondenčních soutěží Pikomat a Kokos. Celkem se jich do těchto soutěžích zaregistrovala téměř dvacítka. Řešení první série úloh již mají za sebou. Samozřejmě nezapomínáme ani na mezinárodní soutěže. Na konci října se 10 studentů z kvarty – sexty zúčastnilo Intermediate Match Challenge, soutěže organizované United Kingdom Mathematics Trust.

Účastníkům všech soutěží přejeme samozřejmě hodně úspěchů a věříme, že jim jejich nadšení a zápal pro matematiku vydrží i nadále.

Luděk Michalik