Mezinárodní maturita IB pro studenty Open Gate na výbornou

Mezinárodní maturita International Baccalaureate (IB) patří mezi nejnáročnější a nejkomplexnější středoškolské zkoušky na světe. Její prestiž a obliba na špičkových školách rok od roku stále roste.

Gymnázium OPEN GATE je hrdé na to, že ji jako první české osmileté gymnázium svým studentům nabízí již od roku 2009. Sedm maturitních ročníků tedy mělo možnost ucházet se o bilingvní diplom IB. Ten obdrží pouze student, který vykoná náročné zkoušky a testy ze šesti předmětů, a to z minimálně čtyř z následujících pěti vzdělávacích oblastí: jazykové, matematické, společenskovědní, přírodovědné a umělecké. Tyto zkoušky skládají studenti po celém světě v drtivé většině v anglickém jazyce. Maximálně možný počet bodů, které může student v IB získat, je 45.

Studenti Open Gate od samého počátku dosahují vynikajících výsledků individuálně i v celkovém průměru. Rovněž letošní výsledky patří k výborným. Všech 18 letošních absolventů (kompletní zkoušky nebo některých z certifikátů IB) ve zkoušce uspělo. Navíc dosáhli celkového průměru ve výši 40 bodů! Šest z nich získalo 40 bodů nebo více, nejlepší se může pochlubit výsledkem 43 bodů. Ohromná gratulace všem studentům i jejich pedagogům.

Nahlédněme nyní společně do světa čísel, abychom měli jasnější představu, co takový výsledek vlastně představuje. Vycházíme-li z dlouhodobých statistik, pak výsledek 40 bodů a více (40+) dosáhne na celém světě jen 6 % studentů, 41+ již pouhá 4 %, 42+ jen 2 %. Plný počet 45 bodů si připíše nepatrných 0,2 – 0,3 % absolventů IB. Ne nadarmo se jakýkoliv výsledek nad 36 bodů považuje za mimořádný (toho dosáhne méně než 20 % studentů). Světový průměrný výsledek je dlouhodobě kolem 30 bodů, zhruba pětina studentů neuspěje a IB diplom vůbec neobdrží.

Jen v loňském roce konalo maturitu IB v květnovém termínu téměř 150 000 studentů 211 národností na téměř 2 500 školách. Bylo mezi nimi po celém světě i v ČR také 196 mladých Češek a Čechů (pro zajímavost více než polovinu z celkového počtu studentů tvoří Američané, následují Kanaďané, dále pak Britové, Indové, Holanďané, Mexičané, Číňané atd., ale také třeba 14 studentů z Malawi či Swazijska nebo 13 z Burkiny Faso). Za zmínku pochopitelně stojí i to, že téměř pro dvě třetiny absolventů IB je angličtina jejich rodným či úředním jazykem.

Nechť vynikající výsledek studentů Open Gate dodá jejich mladším následovníkům, kteří si nyní užívají zasloužených prázdnin, motivaci a sebevědomí do jejich dalšího studia. Krásný zbytek léta!

Petr Chára