Open Gate má International Baccalaureate

Osmileté gymnázium Open Gate v Babicích u Říčan se stalo první ryze českou střední školou, která získala certifikát k vyučování podle dvouletého vzdělávacího programu International Baccalaureate (IB). Open Gate, založená a financovaná Nadací Educa manželů Kellnerových, nabídne od školního roku 2009/2010 možnost absolvování tohoto mezinárodně uznávaného programu svým studentům, kteří pocházejí z celé České republiky, často z neúplných rodin či z dětských domovů.

Žádost o certifikaci podle IB podalo gymnázium Open Gate před dvěma lety a podstoupilo od té doby důsledné a náročné několikakolové testování zástupci mezinárodní organizace International Baccalaureate se sídlem ve Švýcarsku. Komisaři IB zkoumali připravenost učitelů a jejich znalost angličtiny, metodologii výuky podle standardů IB, ale také například to, jak funguje knihovna anebo jak je škola vybavena moderními pomůckami. Zjišťovali také názory a postoje studentů, zda jsou připraveni tento náročný program zvládnout a zda jsou připraveni kromě akademických kritérií plnit také sociální část programu IB, která předpokládá odpracování stovek hodin pro veřejně prospěšné účely bez nároků na honorář.

Komisaři IB vysoce ocenili připravenost Open Gate, kvalitu výuky a znalosti angličtiny, vybavení školy i úroveň spolupráce s rodiči. Škola prokázala schopnost vykazovat měřitelné výsledky vzdělávání, srovnatelné s dvěma tisícovkami středních škol na světě, kde se program International Baccalaureate vyučuje. Akreditace k udělování diplomů IB byla osmiletému kolejnímu gymnáziu Open Gate přiznána bezpodmínečně.

Ředitel Open Gate Peter Nitsche říká: "International Baccalaureate představuje zlatý standard světového středoškolského vzdělávání a s takovým diplomem budou naši studenti vítáni na všech mezinárodních univerzitách. Například Oxford nebo Harvard zohledňují absolvování IB v rámci přijímacího řízení. Pozitivní pohled na IB má i české ministerstvo školství a po schválení příslušné žádosti uzná tento diplom jako plnohodnotnou maturitu. První studenti, kteří jsou dnes v šestém ročníku, nastoupí do programu letos v září a zkoušku IB složí v roce 2011. Do programu budou zařazeni všichni studenti Open Gate a na závěr studia si budou moci vybrat, zda absolvují jen IB, nebo rovněž českou maturitu – podle toho, budou-li chtít pokračovat ve studiu na tuzemské nebo zahraniční vysoké škole."