Páteční zprávy z gymnázia

Milí rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

máme za sebou první týden nového pololetí, který bohužel opět proběhl ve formě distanční výuky. To však neznamená, že nebyl plný zajímavých a podnětných aktivit.

Nejdříve se však vrátím k zakončení minulého týdne. Jak jsem již psal, ve čtvrtek se studenti zúčastnili celoškolního projektu zaměřeného na výtvarnou výchovu. Studenty jsme „poslali“ ven fotit, aby pak mohli svá díla zařadit do jedné za tří nabízených kategorií: COMMENT A PLACE, LAND ART a PERFORMANCE. Podařených dílek se nám sešla celá řada, zhlédnout je budete moct v nejbližší době na našich webových a facebookových stránkách. Děkuji všem studentům za jejich aktivní přístup. Na konci února chystáme další celoškolní projekt, tentokrát pod záštitou oddělení tělesné výchovy. K celoškolním projektům ještě jedna krátká informace. Výherci naší předvánoční básnické soutěže si v minulém týdnu vybrali svoji odměnu: kurz tvůrčího psaní vedený Pavlou Trnkovou. Podle ní prý ve studentech, kteří se tvůrčí dílny zúčastnili, dřímá ohromný potenciál. Může se tak stát, že za pár desítek let se nebudou naši potomci dívat na čtyřdílný seriál Božena, ale třeba na televizní ságu o životě českého spisovatele nesoucí název Standa.

I běžná distanční výuka je však protknuta celou řadou neobvyklých aktivit. Septimáni alespoň na dálku stále pokračují ve spolupráci s naší partnerskou školou ve Španělsku na projektu pojednávajícím o situaci okolo covidu. Na obrázku si můžete prohlédnout velmi originální logo, které studenti vytvořili. Jiná skupina septimánů – tentokrát v rámci IB dějepisu – absolvovala debatu s naší učitelkou angličtiny, která vyrůstala v Jihoafrické republice. Její osobní zkušenost s apartheidem byla opravdu zajímavým doplněním učiva. Naplno se rovněž rozjíždí náš on-line preventivní program; v tomto týdnu ho absolvovaly oktávy (prevence strachu a úzkosti), primy (bezpečnost on-line) a kvinty (prevence sociální izolace). Já jsem se osobně zúčastnil programu v oktávě a musím říct, že mě velmi oslovila jedna z myšlenek, která během tohoto setkání padla: jestliže stres vzniká v naší hlavě, máme v ní také všechny nástroje proto, abychom se ho zase zbavili. Z mnoha dalších aktivit bych ještě rád zmínil několik aktuálních matematických soutěží. Studenti kvarty se zúčastnili okresního kola matematické olympiády, studenti primy až tercie se na něj teprve připravují. Kvintáni a sextáni se zapojili do mezinárodní soutěže Math Challenge a do konce února proběhne registrace do soutěže Pangea, jež je určena pro studenty nižšího gymnázia. Z výše uvedeného je jasně patrno, že přestože studenty nemůžeme vidět naživo u nás ve škole, rozhodně děláme vše proto, abychom se společně nenechali koronavirem otrávit.

S tím jsou spojené i moje radosti. Na úvodní fotce najdete mou puzzlikovou skládačku, do které se mně tento týden již skutečně podařilo pár dílků připojit (konkrétně to byl ten červený vlevo uprostřed a pak dva těsně pod sluncem). Kromě toho jsem měl nesmírnou radost z hospitace v hodině IT, během níž se Danu Lessnerovi podařilo vtáhnout do základu programování nejen primány, ale i mě. Doma jsem pak o nabytých znalostech nadšeně vyprávěl svým dětem, čímž jsem jim znovu připomněl, jak je těžké mít otce učitele.

Přeji Vám za všechny z OPEN GATE příjemný víkend.