Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

svoji dnešní zprávu jsem chtěl začít krátkým úryvkem básně Chvála všednosti. Naivně jsem se domníval, že takových básní bude víc a já si ze spousty možností pouze vyberu nejpříhodnější čtyřverší.  Ať jsem však hledal sebedůkladněji, na žádnou takovou báseň jsem nenarazil. Nezbývá mi tedy než si vymyslet vlastní…

Luděk Michalik: Chvála všednosti

Dvě jídla v jídelně, škola plná dětí,

uniformy v prádelně, na oběd třídy letí.

Tělocvik na hřišti, ztracené mobily,

buřty nad ohništi, zastrč tu košili!

Kvalit Máchova Máje moje dětská rýmovačka pochopitelně nedosahuje, ale její hlavní myšlenka je, doufám, zřejmá: poslední čtyři měsíce mě naučily vážit si naprosto obyčejných věcí. Ano, to samé si mnoho z nás říkalo už na konci minulého školního roku, nicméně ten letošní nám ukázal, že chvilková přeháňka se dokáže proměnit v trvalejší déšť. Ještě na podzim bych byl ochoten se s kýmkoliv vsadit, že nikoho nemůže napadnout, aby zakázal gymnazistům čtyři měsíce chodit do školy. Svoji sázku bych prohrál, nejenže to někoho napadlo, ale dokonce se tak i stalo.

V posledních několika pátečních dopisech jsem vůbec nezmiňoval další pokračování Virtual Career Fairu, programu, který organizuje naše poradenské centrum. Ten přitom právě vrcholí, v posledních třech týdnech studentům svoji práci přiblížili další tři nesmírně zajímaví hosté: paní Maříková, pan Neumann a paní Jechová. Třebaže každý z nich pracuje v odlišném oboru (pojišťovnictví, obchod, poradenství a řízení rizik), jedna důležitá věc tato tři vystoupení spojovala - nezávisle na sobě naši hosté studentům opakovaně zdůrazňovali, jak důležité je být iniciativní, nebát se nových věcí, projevovat snahu stále se učit, být adaptabilní a zároveň houževnatý i jazykově vybavený. Takováto setkání jsou podnětná nejen pro studenty, ale i pro nás, jejich učitele. Je totiž příjemné si ověřovat, že zaměřujeme-li se v profilu našeho studenta na jeho celostní rozvoj, je to v naprostém souladu s tím, co nám říkají zkušení lidé pracující v různých odvětvích.

I dnes si rád najdu místo na vyzdvihnutí úspěchů našich studentů. O skvělých umístěních v letošním ročníku debatní ligy si můžete přečíst zde. Vítězství naší terciánky Rozálie Chovancové v okresním kole fyzikální olympiády Vám s radostí zmiňuji sám. Na webových stránkách najdete i shrnutí našeho Dne Země.

Ze setkání s třídními učiteli během rodičovských schůzek víte, že se na webu Open Gate nově objevila sekce pro zákonné zástupce stávajících studentů. Naším cílem bylo shromáždit na jedno místo všechny informace, které by Vám mohly být užitečné. Najdete tam odkaz na přístup na ManagBac, do Bakalářů, evidenci kroužků (tam toho bohužel v současné době moc není), link na náš e-shop se školními uniformami, aktuální jídelníček i několik často používaných formulářů, které si můžete stáhnout. Věříme, že jednotné místo pro všechny tyto informace Vám alespoň trochu usnadní jejich používání.

Vybírat nejsilnější zážitek tohoto týdne bylo dost těžké. Po dlouhé době jsem viděl maturanty a v rámci školní části přijímacího řízení se bavil s uchazeči o studium u nás. Oboje pro mě bylo příjemným zpestřením týdne. Nejsilnější dojem ale na mě udělala věc úplně obyčejná, všední. Tou bylo dvacet minut, které jsem strávil v jídelně s našimi primány a sekundány díky středečnímu dozoru na svačinové přestávce. Během jídla si totiž studenti pochopitelně odkládají roušky (samozřejmě s dodržením příslušných rozestupů), a tak jsem si s nimi mohl nejen povídat, ale též na vlastní oči vidět, jak se tváří. Slovy i výrazy v obličeji dávali jasně najevo, jak rádi jsou zase ve škole.

Přeji Vám mnoho podobně příjemných chvil.