Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

týden opět utekl jako voda a před nadcházejícím víkendem jsem zde s pravidelnou dávkou informací.

Jak jsem psal před týdnem, běžný provoz gymnázia s sebou nese kromě spousty radostí i některé nenadálé starosti. Třeba ve středu ráno jsme po příchodu do školy zjistili, že nám v celém areálu kvůli technické závadě přestala téct voda. Pro běžnou domácnost situace nepříjemná, pro školu čítající 400 studentů kritická. Automatickou reakcí na takovou událost je uzavření školy, bez vody se nesmí z hygienických důvodů škola provozovat. Jako hraniční mez pro odstranění závady jsme si stanovili 90 minut. Po této době by následovalo použití krizového scénáře, tj. informování příslušných orgánů o krátkodobém uzavření školy, postupné obvolávání všech rodičů denních studentů s žádostí o předčasný odvoz, nezbytná opatření na kolejích, jež by zůstaly plné studentů, zřizování náhradního jídla vzhledem k nefunkčnosti jídelny atd. Zkrátka žádná z činností, na něž by se člověk nějak speciálně těšil. Naštěstí naše provozní oddělení umí dělat zázraky na počkání, takže po 87 minutách byl vodovodní řád opět funkční a výuka pokračovala bez problémů dále. Jediným omezením bylo vynechání dopolední svačiny; bez vody je provoz jídelny zkrátka nemožný. Za to se ještě jednou omlouváme, nicméně v porovnání se zmatky, které mohly nastat, se jednalo o pouhou maličkost.

Rychle ale k veselejším záležitostem. S učiteli naší školy se můžete setkat nejen na třídních schůzkách, ale i na různých zajímavých akcích: Zorku Velkovou jste mohli potkat v polovině září v Berouně jako vedoucí workshopu na loutkářském festivalu; mě jste mohli zastihnou včera v Národní kanceláři DofE, kde jsem vedl školení mezinárodních učitelů zapojených do tohoto programu; Dana Lessnera si můžete poslechnout od pondělí do středy jako jednoho z přednášejících na konferenci Počítač ve škole 2021, na níž bude hovořit o používání digitálních technologií ve školství; a zalistujete-li aktuálním vydáním odborného časopisu Školní poradenství v praxi, najdete zde článek od vedoucí našeho poradenského centra Dominiky Adamové. Samozřejmě nezapomínáme na to, že naší jednoznačnou prioritou je práce v Open Gate, ale v rozumné míře také podporujeme zapojování pedagogů do odborných platforem zabývajících se vzděláváním. Pevně věříme, že všechny takto získané zkušenosti následně učitelé zúročí při práci se studenty.

Kdybyste se společně se mnou podívali do školního kalendáře, zjistili byste, že do Open Gate už dnes odpoledne přijede více než 130 mladých debatérů z celé České republiky na své úvodní víkendové soustředění, které bude končit nedělním obědem. Viděli byste také to, co všichni dobře víme: příští pracovní týden nebude pětidenní, ale pouze čtyřdenní. Připomínám, že studenti mohou v úterý zůstat na kolejích, bude pro ně připraven celodenní program. V našem kalendáři byste též našli poznámku, že na čtvrtek připravily kolegyně z poradenského centra preventivní program s názvem Bezpečnost on-line pro naše primány. Kariérní poradci z téhož oddělní aktuálně pracují se septimány, prozatím pro ně zrealizovali seminář Jak si vybrat správnou univerzitu. A v pátek odpoledne čeká učitele další z jejich pravidelných setkání v rámci teachers learning community, tentokrát bude zaměřeno na sdílení praktických zkušeností s formativním hodnocením. 

Svůj nejhorší zážitek tohoto týdne jsem už popsal výše, ten nejlepší je týden starý. O víkendu jsem byl se septimány v Krkonoších a přál bych Vám vidět jejich energii. Za tří dny nastoupali téměř 2500 metrů, polovinu času jim mrholilo, ale kdykoliv jsem je potkal na kontrolních bodech, byli veselí a usměvaví. Já jsem se v pátek prošel z Rokytnice na Dvoračky (cca 500 výškových metrů) a úsměv na mé tváři byste hledali jen těžko. Obávám se, že naše rozdílné pocity mohou souviset s věkovým rozdílem mezi mnou a septimány, který je - jak mi jeden milý kolega připomněl - přímo propastný.

Přeji Vám, abyste si nadcházející slunečný víkend užili přesně podle svých představ.