Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia, 

dnes Vám poprvé nepíše pan Michalik, a proto nečekejte jeho umně a vtipně popsané dění ve škole. Přesto věřím, že mám pro Vás dopis, který si přečtete se zájmem. Dnes Vám píšu hlavně proto, že nejdůležitější část dnešního dopisu se týká vzdělávání a učebního procesu jako takového. A toto mám v OG na starosti od září já.  

Nebudu podrobně rozepisovat různé provozní a výukové problémy, kterým v současné době jako škola čelíme, protože to by vydalo na Kosmovu kroniku. Ale jednu věc podrobněji vysvětlit chci, tou je forma výuky u nás ve škole. Množí se od Vás dotazy, jestli by nešlo zajistit online výuku pro studenty v karanténě, covid pozitivní či nemocné studenty nebo z jiných důvodů ve škole nepřítomné studenty. Lze samozřejmě zajistit všechno, otázka zní, v jaké kvalitě a také na jak dlouho. Umíme učit naživo, umíme také učit online. Obojí děláme, vždy podle toho, jestli je třída ve škole nebo má nařízenou celotřídní karanténu. Co se zvládnout dlouhodobě opravdu nedá, a ani to po učitelích nechceme a chtít nebudeme, je model tzv. hybridní výuky, kdy máte učit současně například 15 studentů ve třídě naživo a 3-4 online v té samé hodině; to vše plnohodnotně pro obě strany a ideálně s úsměvem, neutuchající energií a optimismem. Situace vypadá tak, že i při optimistickém scénáři neuzavření škol se v následujících měsících bude periodicky opakovat stav, kdy velmi často budeme mít několik studentů doma kvůli karanténě nebo kvůli covid pozitivnímu testu. Proto je potřeba stanovit nějaká srozumitelná a smysluplná pravidla, která zajistí po delší časový úsek v rámci možností kvalitní výuku všem stranám, a ještě udrží při životě a v normálním psychickém a fyzickém stavu také učitele naší školy. 

Když to nyní jednoduše shrnu – OG je škola, která nabízí výuku prezenční. Pouze pokud je více než polovina třídy poslána do karantény, přecházíme na výuku distanční a ta je pak pro všechny ve třídě. Je-li student nemocný, má se věnovat léčbě, má mít klid a nemá sedět u online výuky. Nástroj na doplnění výuky v případě absence studenta máme a funguje efektivně a dobře: je to komunikace s vyučujícím přes email. Má-li student nařízenou karanténu od hygieny, jsme připraveni mu nabídnout i variantu hybridní výuky, kdy může být přítomen online na hodinách za jasně daných podmínek. Ty jsou stanoveny podrobnými pravidly pro tzv. hybridní výuku (viz příloha), která budou od pondělí pro naši školu platit. Pozorně si je prosím přečtěte, věřím, že jsou srozumitelná. Pokud by Vám cokoliv nebylo jasné, neváhejte se na mě telefonicky obrátit (737 765 929), velmi rád Vám všechno vysvětlím. 

Přeji si samozřejmě, aby se tato situace týkala co nejméně dětí, ale dokud učíme prezenčně, a tak my učit máme, není možné po učitelích chtít, aby se rozkrájeli na všechny strany a honili všechny zajíce najednou. To se možná dá dělat krátkodobě, ale určitě ne v delším časovém horizontu a v požadované kvalitě výuky, kterou na OG máme a chceme zachovat i nadále. Naším cílem je mít kvalitní dlouhodobý vzdělávací proces a dobře připravené učitele, kteří mají energii na učení. Věříme, že toto je správná cesta.   

Závěrem bych nerad opomněl zajímavé zprávy z dění na gymnáziu v posledním týdnu. 

V předmětu Life and Study Skills, který vedou členové našeho poradenského centra, si primáni a sekundáni povídali o dobrosrdečnosti a přívětivosti, čímž podpořili celoškolní Měsíc laskavosti. Po celou dobu jeho trvání bude v hale gymnázia umístěna schránka, do níž mohou studenti, a nejen oni, vhazovat své vlídné vzkazy pro kohokoliv v naší komunitě. Je na každém, zda budou jeho laskavá slova anonymní, nebo zda se pod milou zprávu podepíše. Měsíc laskavosti se samozřejmě nevztahuje jen na prostředí Open Gate a na vzkazy. Se studenty jsme si povídali i o tom, jak mohou ukázat svou laskavost doma nebo například těm, kteří jsou v nouzi.  

Co se týká mimoškolních akcí, v minulém týdnu od čtvrtka do neděle proběhla aktivita v rámci programu BIX, kdy studenti přešli s batohy na zádech během 4 dní velkou část pohoří Brdy, od Jinců až skoro do Prahy. zvládli to se ctí a bez problémů, i když pro celou řadu z nich to byla první zkušenost s takhle dlouhým přechodem.

Nakonec Vám chci popřát v této nelehké době hlavně hodně zdraví, zároveň Vám posílám pozitivní energii, abychom společně zvládli neúprosně přicházející scénáře, které se bohužel pomalu, ale jistě rýsují na covidovém obzoru.  

S pozdravem