Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

dnes začnu velmi tradičně:

Byl pozdní večer – první máj,
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas
a učitel studentům lál.

Květen je v životě učitelů i studentů poměrně ošemetný měsíc. Přestože vzdělávání je jak pro učitele, tak pro studenty především zábavou, přeci jen po osmi měsících usilovné společné práce lze z obou skupin vyčíst jistou míru opotřebení. Na druhou stranu, v květnu (a první týden v červnu) by studenti měli zúročit celoroční práci a ukázat vyučujícím, co vše se naučili, ať už prostřednictvím testů, esejí, či jiných prací. Tento zrádný mix může přinést lehkou vzájemnou frustraci, ale jako zkušený pedagog mohu říct, že se jedná o jev pouze dočasný a nejpozději na třídních výletech všechny akademické starosti rychle zmizí.

Podle zpráv od našich maturantů byl podobně inovativní jako můj úvodní veršík i didaktický test z českého jazyka. Namísto práce s textem Máchova Máje studenti v rámci porozumění textu hledali české výrazy pro mongolská slovíčka. Inu, maturita v 21. století se od té mé trochu liší.

Zmínil jsem třídní výlety, které v týdnu od 20. 6. absolvují žáci prim až sext. Septimáni se ve stejném týdnu budou moci zúčastnit krátkodobých stáží. Česká legislativa neumožňuje gymnáziím, aby tyto stáže zahrnula do svého vzdělávacího programu, a proto se nemůže jednat o povinnou školní akci, nicméně takováto zkušenost zcela zapadá do filozofie naší školy, tj. propojovat teorii s praxí. Pro naše septimány připravíme možnost vybrat si plnění této ministáže v několika spřátelených firmách (zpravidla propojených se skupinou PPF). Rád bych však poprosil ty z Vás, kteří by mohli a chtěli nabídnout týdenní „praxi“ pro naše studenty, zda by mě – nejlépe do 20. května – zkontaktovali. Samozřejmě rád odpovím i na případné otázky.

Poezie se v mých pátečních dopisech objevuje poměrně často; nedávno jsem se zmiňoval o soutěži v přednesu básní připravené češtináři, v minulém týdnu uspořádalo oddělení anglického jazyka pro primány a terciány recitování v angličtině (viz foto v příloze). Příští týden čeká všechny žáky nižšího gymnázia v jejich hodinách angličtiny komplexní zkouška ověřující, jak v tomto důležitém předmětu pokročili.

Na dveře také pomalu klepají DofE expedice, do konce školního roku je naplánovaných 5 výprav. Kvintáni se na dobrodružné výlety připraví v rámci čtvrtečního outdoorového dne. Je skvělé, že ani dva roky covidu neutlumily zájem našich studentů o Cenu vévody z Edinburghu. Já osobně se na expedici se skupinou, kterou budu mít na starosti, už velmi těším.

Stále Vám dlužím souhrn našich úspěšných účastníků různých akademických soutěží; za poslední týden přibyli dva postoupivší do celostátního kola Lingvistické olympiády a jeden napjatě čekající na to, zda čtvrté místo v krajském kole Olympiády z českého jazyka bude stačit na postup do kola celostátního. Speciální zmínku si zaslouží sextán Dan Strnad, který vyhrál juniorskou kategorii fotografické soutěže Czech Nature Photo (více informací najdete zde).

Největší potěšení v tomto týdnu mi přineslo asi úterní dopoledne. V divadle jsem se zúčastnil přivítání 18 studentů z Alicante a jejich učitelů. Všichni přítomní se radovali z toho, že se výměnné pobyty zase opravdu dějí, a navíc nás pobavila odpověď španělských studentů na otázku, co mají spojené s Českou republikou. Bez zaváhání odpověděli: „Cerveza!“

Přeji Vám příjemný víkend, ať už s cervezou, nebo bez ní.