​Po třech letech výuky cizího jazyka.

Proč Belgičan, Němec, Argentinec a další cizinci žijí v České republice? Jaký měli důvod k tomu, že se sem přestěhovali? Jaký mají názor na Čechy? Co se jim na životě tady nejvíc líbí? Jaká je pro ně čeština? Chutná jim pivo? A co jim na druhou stranu chybí z jejich rodné země? Studenti sexty našli odpověď nejen na tyto otázky díky projektu, který každoročně probíhá v rámci výuky druhých cizích jazyků.

„Rozhovory s rodilými mluvčími“ je projekt, který má za cíl seznámit studenty s fenoménem migrace v našem globalizovaném světě, protože migranti nejsou jen uprchlíci ze zemí zmítaných válečnými konflikty. Migrant je v podstatě každý, kdo se přestěhuje do jiné země, ať už z důvodů studijních, kariérních, či osobních.

Stejně tak jako v předešlých letech i letos dokázali studenti zúročit tři roky studia druhého cizího jazyka a předvedli, že jsou schopní bez větších problémů komunikovat s rodilými mluvčími ve francouzštině, němčině, nebo španělštině. Ještě před samotným rozhovorem si s pomocí vyučujících daných jazyků připravili otázky. Jejich úkolem poté bylo oslovit nějakého vhodného kandidáta a požádat ho o interview. Takto měli příležitost poznat kolegy svých rodičů, přátele svých známých, nebo dokonce i své sousedy.

Při závěrečné reflexi, kdy studenti prezentovali své dojmy a zážitky z rozhovorů, často říkali, že zjištění, že jsou opravdu schopni se přirozeně domluvit s rodilým mluvčím, jim přišlo velmi motivující. Všichni se shodli na tom, že tento projekt byl velmi zajímavý.

Děkujeme sextánům za jejich nadšení a přejeme jim, aby byli stále zapálení do studia cizích jazyků a své vědomosti co nejvíce zužitkovali v každodenních situacích běžného života.

Después de estudiar una lengua extranjera por 3 años

Alumnos de sexta entrevistan a hablantes nativos

Por Milena Caba

¿Por qué un belga, un alemán o un argentino viven en la República Checa? ¿Qué razón hizo que se mudaran aquí? ¿Qué opinión tienen de los checos? ¿Qué es lo que más les gusta de vivir aquí? ¿Qué les parece la lengua checa? ¿Y la cerveza? Y por otro lado, ¿qué extrañan de sus lugares de origen?

Los alumnos de sexta encontraron respuesta a estas y más preguntas en el proyecto que se lleva a cabo cada año en el departamento de Lenguas Modernas. "Entrevistas con hablantes nativos" es un proyecto que tiene como objetivo familiarizar a los alumnos con el fenómeno de migración en nuestro mundo globalizado. Porque migrantes son no solo los grupos de refugiados que vienen de países con crisis políticas o económicas, sino cualquiera que se traslada a vivir a otro país, ya sea para estudiar en la universidad, trabajar en un empleo corporativo o por haberse enamorado de alguien.

Como en años anteriores, los alumnos de sexta comprobaron que los tres años que llevan estudiando la lengua extranjera han valido la pena, pues fueron capaces de comunicarse sin mayores obstáculos con hablantes nativos de francés, alemán y español. Los alumnos preparan sus entrevistas de antemano con ayuda de sus respectivos profesores. Su tarea después es encontrar a un candidato a ser entrevistado. Algunos así conocieron a colegas de sus padres, a amigos de conocidos e incluso a sus propios vecinos.

En la reflexión final de las presentaciones de las entrevistas los alumnos se expresaron muy positivamente, diciendo que les parecía motivante saber que son capaces de comunicarse con un hablante nativo de manera natural. Dijeron que todo el proyecto había sido muy interesante.

Agradecemos la participación entusiasta de los alumnos de sexta y les deseamos que sigan disfrutando del aprendizaje y uso en contextos reales de la lengua extranjera.

Milena Caba, Daniela Perekopská