Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jsme nesmírně rádi, že od pondělí 30. listopadu bude naše škola opět plná života. K prvňáčkům a druhákům, kteří mají za sebou po návratu na Open Gate již druhý týden prezenční výuky, se přidají také ostatní ročníky.  Za celý tým základní školy mohu zodpovědně napsat, že je to chvíle, na kterou jsme všichni netrpělivě čekali a velice se na ni těšili.

Během ranních oáz jsme s prvňáky i druháky pečlivě rozebírali úskalí a přínosy distanční výuky. Je zřejmé, že s Vaší pomocí ji zvládli bez problémů, ale bez výjimky všichni se těšili zpátky do školy, zejména pak na setkání se svými kamarády a učiteli. To, že je naše škola místem, kam děti chodí rády, je pro nás tou největší odměnou a motivací. Děláme vše pro to, aby žáci prožili v Open Gate krásný zbytek kalendářního roku. Připravujeme adventní aktivity a další zajímavé projekty, které nám pomohou naladit pozitivní myšlení a zefektivní učení dětí.

Máme-li následující měsíc prožít tak, jak si všichni přejeme a představujeme, bude důležité, abychom v boji s pandemií Covid opět táhli za jeden provaz a k nastaveným pravidlům přistupovali zodpovědně. Opatření, která platila před uzavřením školy, jsou doplněna o přísnější režim nošení roušek. Je nezbytné, abychom všichni při pohybu v prostorách školy nosili roušky tak, jak jsme již byli zvyklí. V souladu s vládním manuálem musí mít pedagogové i děti nově roušky i ve třídách během výuky a ve školní družině. Prosíme Vás, abyste pro venkovní aktivity vybavili děti nákrčníky, šálami nebo šátky, abychom děti ochránili v případě, že se k sobě více přiblíží. Abychom snížili počet dětí ve vestibulu školy, dojde k úpravě vstupu do budovy. Žáci první a třetí třídy budou využívat hlavní vchod, druháci a páťáci vchod u sportovní haly a čtvrťáci budou do školy vstupovat školní družinou. Šatny budou pro žáky zajištěny v odpovídajících prostorech. Po celou dobu budou děti v neměnných homogenních skupinách, a to i ve školní družině. Zavádíme tak pět oddělení školní družiny, která budou umístěna v kmenových učebnách, s výjimkou žáků čtvrtého ročníku. Oddělení pro žáky čtvrtého ročníku bude ve standardním prostoru školní družiny. Věnujte prosím pozornost doplňujícímu emailu od Markéty Lepičové, kde najdete souhrn všech opatření a detailnější informace.

Uplynulý týden samozřejmě nebyl pouze o přípravě na návrat všech dětí zpět do naší školy. Jak se dočtete níže, zajímavých událostí byla opět celá řada.

Prvňáčci na sebe tento týden navěsili háčky. Už umí Ď, Ť, Ň i DĚ, TĚ, NĚ! Vyluštili spoustu hádanek- psaných, vyslovených i předvedených. Ukázali svou hereckou stránku při pantomimě a hodně se společně nasmáli. Také se s velkou slávou pustili do psaní prvních písmen a už se těší na další! Mávají prvňáci a Terka!

Opět se vám hlásíme s pravidelným hlášením z Open Gate. Máme za sebou další nabitý týden a jsme se sebou velice spokojeni. Naše čtenářské dovednosti jsou navzdory měsíčnímu odloučení více než nadprůměrné. Čtenářská dílna je stále jednou z nejoblíbenějších aktivit ve druhé třídě. Už jste zažili při čtení "flow"? Pocit naprosté koncentrace, kdy vnímáte jen příběh, do kterého jste ponořeni a nevíte o čase? My ho zažíváme často a je to úžasný zážitek. Posouváme se dál i v gramatice českého jazyka, pomocí antonym a synonym rozvíjíme slovní zásobu. V matematice řešíme stále náročnější úlohy a v krokování se dostáváme dokonce do záporných čísel. A kam tento týden SVĚTOBĚŽNÍCI poběží? Hlasováním jednoznačně zvítězila slunná Itálie. Co myslíte, bude pizza nebo nebude? Uvidíme. Zdraví Saša a druháci:).

Třída zeleného smaragdu hlásí, že se již nemůže dočkat návratu do lavic! Od pondělí odpočítáváme vteřiny, které nám zbývají do osobního setkání. Aby nám to čekání rychleji uteklo, naplníme jej… no, třeba učením. Probádali jsme vyjmenovaná slova po Z, zaměřili se na slovotvorbu a učíme se poznávat kořeny slov, předpony i přípony. V matematice řešíme zapeklité úlohy s hady, opakujeme si nábosilku a počítáme jako diví. Badík trošku zlobí. Není přítomen na on-line výuce a někde si bádá po vlastní ose. Jeho příběhy z cest se píší, tedy se na ně můžete v brzké době těšit. Ani náš čtenářský projekt nezahálí – tentokrát jsme se zaměřili na obal knihy a co z něj můžeme vyčíst. Andrejka s Martinem si připravili další zajímavé povídání o jménech a jak vznikla. Teď už tedy jen přečkat víkend, a je tu PONDĚLÍ, kdy se potkáme v naší krásné třídě. Zdraví Badík a Marie!

Jak jistě každý ví, v pondělí se navrátí do školy celý první stupeň. Čtvrťáci tuto událost prožívají a každý den své učitele zahrnují nesčetnými dotazy. Bude adventní věnec a oázy? Můžeme hrát fotbal? Bude secret Santa? Bude vánoční vyrábění? Otázek je opravdu spousta. Při většině z toho mohu odpovědět, že vše BUDE, i když více komorní a pouze v partě čtvrťáků. Opravdu nás všechny jak děti i dospělé čeká krásný předvánoční čas a ten je v Open Gate něčím kouzelný. Hned v pondělí si společnými silami vyrobíme adventní věnec a zapálíme první svíčku. Všem přejeme krásný adventní čas. Terezka, Monča a čtvrťáci

Když se páťáci dozvěděli, že se od příštího týdne společně opět sejdou ve škole, radost neznala mezí. Kdo by byl před rokem řekl, že se děti budou do školy tolik těšit? Tento týden jsme společně opakovali učivo o větě – určovali jsme přísudek, podmět a psali správné koncovky v příčestí minulém. Kromě toho přišlo na řadu i určování podstatných jmen pomnožných, hromadných a látkových. V matematice stále operujeme s desetinnými zlomky, desetinnými a smíšenými čísly a pracujeme s číselnou osou. Ve čtvrtek a v pátek přišlo na řadu čtení o adventu a adventním věnci, neboť teď nastal ten pravý čas na jeho výrobu. V pondělí se těšíme se všemi na viděnou. Krásný advent přejí Standa + páťáci

In class 1, this was our first full week with Jerry, and we got straight down to the nitty gritty on Monday. We read a book called “Animal Hide and Seek” and reviewed all the different animals on the farm. We learned to find things and say, “Here it is!”.  In our next class, we played hide and seek with some animal figurines and put together a puzzle with a farm scene. This week’s letter du jour was “H”. We learned new words with the letter H and played games with flashcards to help remember them.  On Thursday, many of us learned about the American holiday of Thanksgiving. We learned about the turkey and the sound it makes. We even made a nice arts and crafts Thanksgiving collage in groups. Gobble gobble!!!

In class 2, we continued learning about different animals at the zoo and the actions they do. We started utilizing the helping verb CAN/CAN’T in describing what different animals are able to do. Can a snake walk? Can a dolphin fly? Sasa, our assistant, prepared a wonderful art project, where we reproduced Monet’s Japanese Bridge and made artistic masterpieces in the vein of Henri Matisse. Everything is on display currently at Open Gate.  We discussed Thanksgiving in Thursday’s morning oasis and its significance in the U.S.A. On Friday, we reviewed our phonics words in a girls vs boys competition and learned about the only season with two names: autumn and fall.

Class 3 have been assigned another exciting writing homework. This time, they will write a postcard. It can be a postcard from any place they want, written to anyone they choose and it’s completely up to them how to approach this task. I’m excited to read their postcards and see what creative ideas they’ve come up with!

In Classes 3 and 4 this week, we made some beautiful pictures of Poinsettias. We also learned about their origin and why they are traditionally associated with Christmas. The pictures are beautiful and will make a great addition to the decorations at school. Moreover, you will have the opportunity to buy poinsettias at our school, with the proceedings going to a charity. These pictures made us really look forward to Christmas!

In class 3 this week, we did our phonics quiz as usual and this week, we had a particularly interesting phonics quiz with Emily (the current champion) and Ema K making a wonderful effort but in the end, Julia was victorious with a fine effort! We also did some role-playing conversation practice where they got to pretend to be unhappy customers, angry waiters and shop keepers, students, parent, teachers and sons and daughters. It was very funny to listen to this free-speaking exercise and to see how well they speak English!

Class 4 worked hard this week, enjoying several split lessons in smaller groups with Jana and Eric. Besides the usual work, we also had some fun talking about Thanksgiving on Thursday. The children asked Eric questions about how he and his family usually celebrate Thanksgiving. We learned a lot about the traditions and the food and we also read a little bit about the history of the holiday and the story behind it.

In class 5 this week, we learnt about different types of musical instruments (string, wind, percussion and keyboard) and the different sounds the instruments make. We also did some important grammar practice on past simple and continuous tenses so we know what we did or what we were doing when something else happened. English grammar can be a minefield sometimes but class 5 did a great job working with it!

Přeji Vám krásný a klidný adventní čas.