Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, přátelé školy

v neděli zapálíme druhou svíci na adventním věnci a opět se přiblížíme k Vánocům o kousek blíž. Podle některých tradic se svíčce, kterou zapalujeme na bronzovou neděli, říká pastýřská a symbolizuje Kristovy jesličky. Vánoční atmosféra na nás dýchá ze všech tříd základní školy a na chodbách přibývají adventní a vánoční motivy. Děti začaly otvírat ve svých třídách rozličné kalendáře a odpočítávají 24 dní do Vánoc. Také s radostí oznamujeme všem pamětníkům, že po dvouleté přestávce Vás opět budeme moci pozvat na společnou vánoční besídku, která se uskuteční ve sportovní hale 19. prosince. Jsme rádi, že se s Vámi potkáme a ukončíme kalendářní rok 2022 společně oslavou Vánoc. Nezapomínáme ani na ty, kteří potřebují pomoc ostatních. Ve všech třídách se rozbíhají charitativní projekty, plánují se vánoční dílničky a organizují se sbírky. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat i vy, milí rodiče.

I v tomto týdnu probíhaly „trojlístkové konzultace“ s žáky 3. – 5. ročníků a jejich zákonnými zástupci. Při těchto setkání jsou pro nás nejdůležitější sebereflexe a podněty dětí, ale myslíme i na Vás, milí rodiče, v příštím týdnu proběhne další z řady Kaváren pro zvídavé rodiče – tentokrát na téma matematika dle pana profesora Hejného. Srdečně zveme všechny, které toto téma zajímá (v týdnu jste obdrželi pozvání na středu 7. prosince od 17,00 hodin).

Ačkoliv je advent obdobím očekávání radostného příchodu Spasitele, časem pokoje, klidu a míru, ve třídách rozhodně nezahálíme a výuka je v plném proudu. Prvňáci dělají veliké pokroky při čtení, psaní i počítání a těší se na mikulášskou nadílku. Druháci se úspěšně perou s gramatikou českého jazyka a třeťáci mrskají násobilku. Ve čtvrté třídě krok za krokem poznávají historii naší země a páťáci diskutují o svobodě a demokracii. Učení by nemělo být mučení a my věříme, že to se nám v naší škole daří.

A jaká dobrodružství zažily prvním adventním týdnu jednotlivé třídy? Pojďme opět nahlédnout:

1. třída
V pondělí jsme se, my, prvňáci, vypravili na výlet do Muzea Říčany. Seznámili jsme se s vánočními tradicemi, prohlédli jsme si vánoční výstavku zvyků a tradic a vyrobili jsme vánoční hvězdy. Samozřejmě jsme se věnovali i učení. S velkou radostí jsme začali pracovat v druhém sešitu Hejného matematiky a naučili jsme se další nová písmena. Zahráli jsme si na třídní obchůdek a bez problémů jsme sečetli hodnotu nákupu v košíku. Připravili jsme vánoční dekorace pro školní besídku a pokračujeme v nácviku programu.
V první třídě s námi Vendula z Poradenského centra pokračuje ve společné práci metodou Dobrého startu. Zlepšujeme se v rytmu i grafomotorice, každým týdnem se posouváme! A první vlaštovky z nás se účastnily Testu rizika, který napoví, zda budeme potřebovat větší podporu při zvládání učení a nebo ne.
Pátek byl věnován adventu a společně jsme zapálili druhou svíčku na adventním věnci.
Vaši prvňáci, Andrea, Clara, Ilonka
The countdown to Christmas has begun in Class 1. This week we began our daily advent tasks and we can’t wait until we make it through them all. We have been practising for our Christmas show and we have completed another unit in our books.  We learned 2 new games this week-Titch says…. and Snap. Both of which provided us lots of fun and giggles. It has been a busy week, but we can’t wait for what next week will bring.

2. třída
V prvním adventním týdnu opět moc rádi zapalujeme svíčky na adventním věnci a zpíváme. Každý den si čteme nový příběh Andílka a otevíráme úkol, který děti ze třídy vymyslely pro své spolužáky. Také už víme, co jsou slova nadřazená, podřazená a souřadná. K naší smečce u dědy Lesoně se přidal pes. V úterý jsme u nás přivítali Dominiku z Poradenského centra s Emušákem Ferdou. Tentokrát jsme si povídali o pocitu žárlivosti a o tom, když někdo žárlí na svého mladšího nebo staršího sourozence, protože si myslí, že se mu rodiče víc věnují nebo naopak, že může dělat něco, co my ještě ne, např. zůstat déle vzhůru. Vysvětlili jsme si, proč se mohou rodiče nebo ostatní k našemu sourozenci chovat jinak než k nám a že často je to tak v pořádku a že žárlit nemusíme. A pokud to přesto cítíme, tak že je nejlepší si o tom s rodiči popovídat.
Za tým druhé třídy,
Bára
This week Class 2 learned all about the countries that make up Asia. We found out that the countries of Asia are quite diverse! Next, we investigated how Christmas is celebrated on this continent.. All this new knowledge helped us in preparing for our Christmas show.  We have made some great progress and can’t wait to share our performance with everyone on the 19th.  

3. třída
V tomto týdnu jsme se se třeťáky opět vrhli na učení, hlavně na zákeřné dvojice vyjmenovaných slov po B. Je to opravdu fuška, ale všichni bojujeme statečně. V matematice jsme vypilovali indické násobení a zaměřili jsme se na další písemnou početní operaci, a to písemné odčítání. Pomocí těchto příkladů už umíme řešit složité úlohy ze života. Víte například, kolik potravy sní slon africký za měsíc nebo za rok? Vidíte, i takové složitosti už dokážeme vypočítat. I my pomalu začínáme trénovat na vánoční besídku a také jsme se konečně vydali za hranice naší Země na výlet do Sluneční soustavy, kde poznáváme jednotlivé planety.
Přejeme všem krásnou druhou adventní neděli.
This week was the start to the Christmas season! We began working on our Christmas concert by practice our song as well as our English play. We based it off our current grammar point, present continuous! In art, we started out the Christmas season right by making some fun multimedia jingle bells while singing our favorite Christmas tune.

4. třída
Po celý týden čtvrťáci zapalovali na adventním věnci první svíci a četli si společně ranní příběhy. Ve středu jsme se například seznámili s patronem nevěst, rybářů, horníků a provazníků – svatým Ondřejem. Adventní čas a čekání na Vánoce na nás dýchají ze všech koutů školy, ale my se ještě zvládli podívat do deštných pralesů nebo za polární kruh. V rámci mezipředmětových vztahů jsme propojili geografické vědomosti s tvořivými dovednostmi a vznikly z toho nádherné plakáty, které vás provedou podnebnými pásy. Společně s prvními Přemyslovci jsme obdivovali gotický sloh a síť před třídou zdobí vitrážová gotická okna. Ve čtvrtek jsme společně ozdobili vánoční stromek a otevřeli první okénko našeho adventního kalendáře. Pomalu (ale jistě) se začínáme připravovat na školní besídku a plánujeme mikulášskou přespávačku.
Těšíme se ze všeho! Krásné dny přejí čtvrťáci, Saša, Sašenka a Katka.
This week we started putting in a bit of extra work to prepare for our Christmas performance. The students worked hard writing short skits that they can perform in front of their loved ones during the holidays. They also put a lot of practice in to memorize their Christmas song that they will be singing. It’s bound to be a memorable performance for all!

5. třída
V páté třídě jsme také nezaháleli. Zkoumali jsme objekty složené z kostek, zažívali mordunk s Petrou nebo se ponořili do světa vynálezů, procvičování mně/mě či záludných s/z/vz a desetinných čísel. Zamýšleli jsme se i nad kartami ctností a zkoušeli vybrat ty nejdůležitější. Vánočně jsme si vyzdobili třídu a v pátek jsme si společně ozdobili i stromeček.
I nás čeká příští týden přespávačka ve škole, a na tu se tedy moc těšíme.
Vaši páťáci, Marie, Katka, Beáta a Martin. ????
These students did a deep dive into some Christmas traditions across Africa. They wanted to see if there were more similarities or more differences between a European Christmas and an African Christmas. To really explore some more we made a call to our former assistant and friend, Felizardo Muianga, to have him share some stories from Christmas in Mozambique. It was great chatting with him after such a long time and I think the children got some good material for their Christmas performance. Thanks Felizardo!
In art we learned about the iconic Obama HOPE poster by Shepard Fariey and begun our own posters inspired by his work. In literature class, we began our mini-literature study of How the Grinch Stole Christmas by Dr. Seuss.

Advent a celé předvánoční období má pro nás kouzelnou atmosféru radostného očekávání vánočních svátků. K adventnímu času neodmyslitelně patří nejen hořící svíce na věnci, vůně purpury a zpívání koled, ale také pečení perníčků. Perníčky společně s dětmi budeme péct 7. prosince od 15.30 do 17.30 hodin a 8. prosince od 15.30 do 17.30 hodin. Ke čtvrtečnímu pečení srdečně zveme i rodiče.
Těšíme se na společně strávený čas, za kolektiv družiny Beáta a Nela.

Milí rodiče, od úterý jste měli opět možnost podpořit společně s námi projekt Šance Olomouc a zakoupit vánoční hvězdy. Pomyslná hranice byla opět překročena, a tak se v našem improvizovaném květinářství ocitlo 426 poinsettií. Opravdu všem moc děkujeme, že jste se opět zapojili a přispěli na neziskovou organizaci, která od roku 1991 pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

Vaše základka

Alexandra Děžinská