Předávání vysvědčení v první třídě

U nás žáci nechodí do školy proto, aby byli hodnoceni, ale jsou hodnoceni proto, aby se mohli ve svém učení posouvat. Při distanční výuce to nemůže být tak komplexní, proto jsme moc rádi, že alespoň prvňáky a druháky máme ve škole a ocenění jejich práce, úsilí a zapojení do třídní party se neodvíjí pouze od podání výkonu před monitorem počítačů.

S kolegy přijímáme situaci takovou, jaké je, moc se těšíme na návrat všech dětí do školy, neztrácíme víru v to, že to bude brzy. S našimi nejmladšími jsme si hodnocení jejich půlroční práce užili.