Přehled setkání v rámci kariérního poradenství

V uplynulém měsíci se někteří z našich studentů setkali se zástupci Glion Institute of Higher Education ze Švýcarska, kde se dozvěděli více o programech, které tato věhlasná instituce nabízí. Největší zájem je tradičně o programy spojené s hotelovým managementem, ve kterých je Švýcarsko jasnou jedničkou na trhu.

V nedávné době proběhlo rovněž setkání mezinárodních poradců v Americkém centru v Praze, kterého se zúčastnily i naše kariérní poradkyně, aby načerpaly nové informace ze světa přijímacího procesu na české i zahraniční univerzity a především se setkaly s dalšími profesionály v daném oboru.

Toto pondělí 11. listopadu nás měla navštívit zástupkyně z EU Business School. K její návštěvě nakonec bohužel nedošlo, protože její letadlo mělo kvůli špatnému počasí velké zpoždění a paní Heredia tak na plánovanou schůzku v naší škole nestačila dorazit.

V úterý 12. listopadu se 13 studentů ze septimy a oktávy společně s kariérní poradkyní zúčastnilo veletrhu univerzit CIS University Fair na International School of Prague v Nebušicích. Studenti se mohli potkat s reprezentanty univerzit z Evropy, USA a dokonce i z Asie. Všichni přítomní měli možnost získat informace o přijímacím procesu na univerzity, o selektivitě jednotlivých univerzit, o programech, které univerzity nabízejí, i o možnostech uplatnění po ukončení studia. Velkou zkušeností byl především fakt, že studenti získali základní přehled o tom, jak velká šíře oborů a univerzit je pro ně po maturitě k dispozici.

Ve středu 13. listopadu do Open Gate dorazila Lia Heyd, reprezentantka Hult International Business School. Prezentace byla velmi živá a plná příkladů z praxe, takže přítomné studentky dozajista nadchla natolik, aby do budoucna o této vysoké škole, která má hlavní kampusy v USA a Velké Británii, uvažovaly jako o své případné příští studijní destinaci.