​Školní časopis roku 2017 aneb Proč si příště přinést extra kufr na ceny

Již poněkolikáté se delegace studentů reprezentující školní „trojnoviny“ OG Chronicle, OG NOTes a KrOGniku vydala na předávání celostátních cen za nejlepší školní časopis. Tak jako v minulých ročnících, i tentokrát jsme do soutěže pro „časopisy“ přihlásili naše školní noviny, nicméně tato indispozice nám nebyla ani trochu na obtíž a nezabránila nám zaujmout nejvyšší pozice v mnoha kategoriích.

Kromě samotného předávání cen proběhl na Fakultě sociálních studií MU i multimediální den, obsahující širokou škálu tematických workshopů a přednášek těch nejdůležitějších osobností mediálního dění. Naše dvojice (Matyáš Bosák a Darina Lisichkina) pod vedením paní Pospíšil měla možnost navštívit workshop a debatu, ve které byly z mnoha úhlů pohledu vykresleny současné trendy českých médií zahrnovat do svého zpravodajství diváky samotné. Stanou se média takto objektivními? Nabízí to nové úhly pohledu relevantní pro běžného diváka? Nejde pouze o taktickou tendenci médií se lidem přiblížit a zvýšit tak svoji sledovanost? Neztrácí média svůj kredit a nestává se z nich takto haló zpravodajství, místo popularizace zpráv jejich bagatelizace kvůli zaujatým a nekomplexním pohledům laiků? Otázek, které tyto debaty vznášely, je nespočet. Důležitost témat tkví v tom, že média mají neskutečnou moc a jejich cílem je lidi informovat. Na jednu stranu „zjednodušené“ zpravodajství zvýšilo ve společnosti povědomí o současném dění, jenomže za tu cenu, že nevhodné názory lidí, kteří témata nevidí v jejich komplexnosti, mohou značně ovlivnit světonázor a tato témata pak ztrácejí informační relevanci. Koneckonců, zprávy by měli tvořit lidé, reportéři a odborníci, kteří tématům opravdu rozumí, a ne ti, kteří mají na celkovou problematiku velmi úzký úhel pohledu.

Je zřejmé, že média právě procházejí opravdovou revolucí a ani náš školní časopis nezůstává kvůli principu, na kterém je založen, pozadu. Studenti, kteří píší do novin, pro své články obvykle vybírají pouze taková témata, jímž rozumí, a příhodnou formou pak objektivně informují. Nechybí ani rubrika s komentáři o společnosti a názory autorů. Že naše noviny zůstávají v obraze a zachovávají si svoji objektivitu a zároveň tematickou rozmanitost, potvrdila mimo jiné i medailová pozice v kategorii obsah, kde jsou právě tato hlediska zkoumána a hodnocena. Kromě ocenění za hodnotný obsah se nově můžeme pyšnit oceněním za grafiku, kterou si naše noviny zachovávají v hravém a zároveň střídmém a seriózním duchu. Mimo to nás velmi potěšila cena za nejlepší cizojazyčný časopis roku. Pětijazyčný plátek umí vskutku zanechat dojem. Náš latinský konkurent nám byl opravdovým soupeřem, přestože jsme si v jejich výtisku moc nepočetli. Čímpak to asi bude?

Celkové finální ocenění za čtvrtý nejlepší školní časopis v naší kategorii byl bezpochyby katalyzátorem pýchy všech z nás, kteří se na našich novinách podílíme.

Celý den na nás zanechal opravdový dojem. Měli jsme šanci nachytat inspiraci od ostatních úspěšných novin a různorodý obsah debat byl pro naše delegáty důvodem k zamyšlení a utvrdil nás v přesvědčení, jak vrtkavým jsou média nástrojem a jak důležité je zachovat si objektivitu a relevanci. Co dodat? Těšíme se na příští ročník soutěže!

Matyáš Bosák