Slavnostní setkání v Černínském paláci

Od roku 2007 studenti OG dosáhli celkem na 144 certifikátů této ceny (77 bronzových, 47 stříbrných a 20 zlatých). Vzhledem k tak masívnímu zapojení naší školy do programu bylo přirozené, že se proto v roce 2012 nově vznikající Česká národní kancelář programu DofE na nás obracela v celé řadě věcí vedoucích k většímu rozšíření tohoto programu i do ostatních organizací - především škol. Tato snaha je prozatím velmi úspěšná a Cena vévody z Edinburghu zaznamenává za poslední tři roky v České republice nebývalý rozvoj. Klíčovou součástí tohoto rozvoje jsou i naši pedagogové, kteří stále s Národní kanceláří velmi úzce spolupracují a například v roli školitelů pomáhají se vzděláváním dalších vedoucích, kterým tak umožňují zavádět tento program na další školy. Díky svým mezinárodním zkušenostem (např. kolega Michalík již několikrát školil učitele z mezinárodních škol ve Spojených Arabských Emirátech) dokonce letos od jara pomáhají s rozvojem tohoto programu i na Slovensku. Naše škola má rovněž zastoupení v poradním sboru České národní kanceláře DofE, tudíž máme možnost aktivně se spolupodílet i na strategických rozhodnutích vedoucích k dalšímu rozšiřování programu v ČR.

V současné době v OPEN GATE pracuje sedm akreditovaných vedoucích programu, kteří byli pro svoji práci vyškoleni Národní kanceláří (kurzy jsou akreditovány MŠMT jako kurzy poskytující další vzdělávání pedagogických pracovníků). Kromě nich se do celého programu zapojují rovněž vedoucí jednotlivých aktivit studentů, které můžeme počítat na desítky. V naší škole je vybudována jasně definovaná struktura s rozložením kompetencí jednotlivých pracovníků i časový harmonogram činností souvisejících s nabízením programu tak, abychom maximalizovali počty studentů, kteří se do Ceny vévody z Edinburghu zapojí.

Za poslední dva roky prošlo alespoň jednou úrovní programu 75 % studentů OG, kterým je určen (tj. studenti kvinty – oktávy). Ti mimo jiné absolvovali i svoji dobrodružnou cestu neboli expedici. Zlaté expedice probíhaly vždy v zahraničí, 3x byli studenti v Rumunsku (2x Banát, 1x Rodna), 1x pak na Slovensku (Slovenské rudohorie). Expedice bronzové a stříbrné, kterých bylo dohromady za uplynulé dva roky dvanáct, zavedly studenty do všech možných končin v České republice (např. Česká Kanada, Český ráj, Sázava, Jeseníky, Krušné hory, Jizerské hory, Slapská přehrada atd.). V souladu s principy Ceny si studenti vždy samostatně naplánovali vícedenní pobyty v přírodě včetně přenocování, které také samostatně (pouze za vzdálené kontroly vyučujících) uskutečnili.

A ti nejlepší si letos opět přišli pro ceny. Ve středu také čtyřem našim studentům předala Její královská Výsost Sophie, hraběnka z Wessexu, v Černínském paláci zlaté certifikáty Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Manželka nejmladšího syna britské královny Alžběty II. prince Edwarda je tak vyznamenala za jejich aktivní využívání volného času pro vlastní rozvoj nebo pomoc druhým. Dopoledne se také konalo na MŠMT setkání za účasti ministra školství. Samozřejmostí byla též odpolední recepce na velvyslanectví Spojeného království. Všech akcí se aktivně účastnili i velvyslanci království OPEN GATE.

Petr Chára