​Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 dle vyhlášky ze dne 24. října 2016 podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb.

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

Níže Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení:

Přijatí 2018 xxx

056
086
060
037
028
061
066
051
052
070
025
079
048
087
035
026
042
072
054
053
058
077
069
068
020
039
040
065
023
059
041
084
063
064
055
088
078
034
022
076

Náhradníci 2018 xxx

071
047
044
062
080
073
043
049
085
067

Kritéria přijímacího řízení:

Je stanovena váha důležitosti jednotlivých částí:

  • Výsledek státních testů z ČJ a Mat (30% + 30%) – celkově 60% (dle vyhlášky)
  • Výsledek ústního pohovoru – 40%

Pokud nenaleznete svůj kód, je nám to líto, ale skončili jste mezi nepřijatými uchazeči.

Přijatým a náhradníkům gratulujeme.

Potvrďte nám prosím nejpozději do čtvrtka 3. května 2018 (telefonicky, emailem, osobně), zda máte zájem na OPEN GATE v září nastoupit.

Zápisový lístek, který obdržíte na kmenové základní škole, zašlete nebo osobně doručte na adresu školy: OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o. Na Návsi 5, 251 01 Babice a to do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí, nejpozději do pondělí 14. května 2018.

Pokud zápisový lístek neodevzdáte, budeme předpokládat, že uchazeč nastoupil na jinou školu.

Zákonný zástupce má možnost po ukončení přijímacího řízení nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na středu 2. května 2018 v době od 8:00 – 16:00 hodin.

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě. Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia a dále budou zveřejněny na webu školy a to po dobu alespoň 15 dní.

V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Těšíme se na Vás v OPEN GATE!