Zakončení CAS projektu se školou Ángel de la Guarda v Alicante

Červen - měsíc, ve kterém nám příroda daruje své první plody. Stejně jako červenající se ovoce na stromě i my jsme za ten jeden školní rok dozráli. Z kvartánů budou co nevidět kvintáni, ze septimánů oktaváni, a pro některé dokonce s koncem školního roku končí i zásadní etapa života.

Minulý týden naši španělštináři ze septimy také uzavřeli jednu mini kapitolu; podle Toma Hošťálka „ten nejzajímavější projekt tohoto roku”. Řeč je o projektu, který po dobu osmi měsíců probíhal mezi našimi studenty IB španělštiny a španělskými IB studenty ze školy Ángel de la Guarda v Alicante. Jako svůj CAS projekt vytvořili španělští studenti kampaň s názvem „Společně proti covidu”, do níž jsme se rádi zapojili, především tvořením webových stránek. Ty jsou k prohlédnutí zde.

Na závěr několikaměsíční spolupráce jsme zorganizovali videokonferenci, abychom všichni společně projekt zhodnotili, ale také aby se naši studenti (Tim Bohm, Tom Hošťálek, Juli Sedláková, Kryštof Ditz a Vašek Růžička) setkali s jazykem, který studují, v „přímém přenosu” od rodilých mluvčích.

Po dvou krátkých proslovech, spolužačky ze Španělska a naší studentky Julči, jsme se Španěly hráli hru s uzavřenými otázkami (ano/ne), abychom odhalili, co máme společného, a abychom se lépe poznali. Zvednutím ruky jsme dávali najevo souhlas s výroky typu Mám radši kočky než psy nebo Covid měl na můj život velký dopad atd.

Osobně mě nejvíce nadchl velice upřímný zájem španělských studentů o Českou republiku.  Během videohovoru zaznělo mnoho otázek, namátkou: Jaká je česká kuchyně? Jaký je v Česku národní sport? Jací čeští fotbalisté jsou celosvětově známí?  Z obou stran bylo vidět, jak moc stojí studenti o navázání bližšího vztahu a o mezinárodní spolupráci. Veselá, ale zároveň poklidná atmosféra nám vydržela po celých padesát minut videohovoru.

Odpovědi na otázky vztahující se k reflexi celého CAS projektu (např. Získal/a jsi v průběhu projektu nějakou novou dovednost? Jaké překážky jsi musel/a v průběhu překonat a jak jsi toho docílil/a? Sblížil/a ses díky tomuto projektu s někým se svých spolužáků?) byly také velmi přínosné a zajímavé. U poslední zmíněné otázky jsme se všichni jednoznačně shodli na souhlasné odpovědi. Pokud by k této spolupráci nedošlo, nikdy bychom se do takové míry nepoznali a nemluvili bychom se Španěly naživo. A studenti z Alicante by nevěděli, jak se u nás záležitosti související s covidem mají…

Červnovou videokonferenci lze bez pochyby považovat za třešničku na dortu celého projektu. Rozhodně budeme se Španěly nadále udržovat kontakt a do budoucna se všichni těšíme na mnoho dalších (nejen CAS) projektů a třeba i na osobní setkání.  

Milena Caba (ze španělštiny přeložila Julie Sedláková)