Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

nesmírně rád Vám píši na konci týdne, kdy jsem nemusel posílat jedinou tabulku rizikových kontaktů na krajskou hygienickou stanici. Ještě větší radost mám z toho, že podle aktuálních nařízení se od příštího týdne povinnost škol informovat o rizikových kontaktech ruší, a tak se počet případných celotřídních karantén výrazně sníží. Odpadne nám také pondělní testování, nicméně všichni studenti i zaměstnanci školy musí nadále nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorech. Stále však platí, že komukoliv s příznaky respiračního onemocnění bude lépe doma než ve škole.

Zlepšení epidemiologické situace nám rovněž přináší jistotu, že se po roční pauze uskuteční maturitní ples. Vytáhněte tedy ze skříně taneční boty a v paměti zapátrejte po základních tanečních krocích. Velmi se těšíme na shledání s Vámi v pátek 11. března ve Velkém sále v pražské Lucerně. O předprodeji vstupenek Vás budeme brzy informovat.

Za připomenutí také stojí možnost získání akademického stipendia nebo stipendia za mimořádný přínos pro gymnázium. Všechny informace, včetně odkazu na přihlašovací formulář, najdete na našich webových stránkách zde. Času na podání žádostí je poměrně dost, přihlášky přijímáme skrze zmíněné elektronické formuláře až do 15. 3. 2022.

Poprázdninový týden začal opožděným předáváním pololetních vysvědčení na třídnických hodinách. Někdo byl se svými výsledky spokojený více, někdo méně. Určitě nechci známky na vysvědčení podceňovat, ale také bych je velmi nerad přeceňoval. Jsou jistě dobrým indikátorem učebního procesu, avšak jsou pouze jedním z jeho aspektů. Daleko důležitější jsou znalosti a dovednosti, které se studenti u nás naučí, a pro mě jako učitele je důležité především to, co známka o studentovi vypovídá. Jako otec gymnazisty si dokáži představit, že svého syna pochválím i za horší známku na vysvědčení, uslyším-li od jeho učitele, že v hodinách i mimo ně odevzdává maximum, nebo se k němu alespoň blíží. Sám vzpomínám na svoji vyučující matematiky na gymnáziu, od které jsem sice pravidelně nosíval trojky, ale naučila mě toho tolik, že jsem bez větších problémů vystudoval odbornou matematiku na vysoké škole.

Předávání vysvědčení samozřejmě nebylo jediným zajímavým momentem uplynulého týdne. Studenti kvart nám včera poslali pozdrav z Terezína, kde jsou na dvoudenní exkurzi. Zajisté si uvědomí, v jak hezké době vlastně žijeme.

Několik statečných studentů se spolu s otužilým panem Bílým vydalo navzdory nevlídnému počasí na přechod Českého středohoří v rámci Biologie v praxi. I když, jak jsem během rozhovoru s panem Bílým zjistil, pojem nevlídné počasí je velmi subjektivní...

V hale školy máme díky našim dějepisářům obsáhlou panelovou výstavu o československých legionářích a vzniku ČSR. Tato výstava dobře doprovodí výuku dějepisu, ale svým zajímavým vizuálním zpracováním též přiblíží historii Československa. Sám jsem si výstavu prošel a vřele ji doporučuji. Budete-li mít náhodou cestu kolem, určitě ji nevynechejte. K dispozici bude několik týdnů, takže si její prohlídku můžete naplánovat i na březen, kdy se snad epidemiologická situace ještě trochu zlepší.

O tom, že chvilka poezie nikoho nezabije, není doufejme sporu, jmenuje se tak i recitační soutěž, kterou v současné době organizují naši češtináři. Příjemné chvilky nad poezií i prózou můžete strávit také díky nejnovějšímu vydání časopisu STUDENT.

Poradenské centrum Open Gate připravilo pro naše primány preventivní program na téma digitální stopa. Věnovali se například tomu, jak se bezpečně pohybovat po internetu, aby naše data nebyla zneužita. A pro studenty kvint až oktáv zorganizovalo další z UniChats online setkání se zástupci českých i zahraničních univerzit. Tentokrát kariérní poradkyně pozvaly zástupce Avans University, jedné z nejvýznamnějších nizozemských univerzit pro studium aplikovaných věd. UniChats se konají každý únorový a březnový čtvrtek od 17 h.

Můj závěrečný odstaveček se bude tentokrát týkat události, na niž se velmi těším. Příští čtvrtek si všichni můžeme poslechnout přednášku vyhlášeného egyptologa Miroslava Bárty. Podle svědectví lidí, kteří se jeho přednášek již zúčastnili, nás čeká velmi obohacující setkání, třebaže je prý vhodné přinést si s sebou notnou dávku optimismu.

Přeji Vám příjemný víkend.