Absolventi a univerzity

V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Nizozemí.

Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a řadě z nich je nadace oporou i během jejich navazujícího studia na univerzitě.

Přehled univerzit a vysokých škol,
na které byli přijati absolventi OPEN GATE (výběr):

USA
 • Columbia University
 • Dartmouth College
 • Drew University
 • Lynn University
 • Mills College
 • University of Chicago
 • University of Virginia
 • Yale University
 • Aston University
 • Bath Spa University
 • Coventry University
 • Durham University
 • Imperial College London
 • Lancaster University
 • London Metropolitan University
 • London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Newcastle University
 • The University of Aberdeen
 • The University of Edinburgh
 • The University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University College London
 • University of Abertay Dundee
 • University of Birmingham
 • University of Brighton
 • University of Cambridge
 • University of Chester
 • University of Dundee
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Oxford
 • University of Reading
 • University of St Andrews
 • University of Sussex
 • University of Warwick
 • University of York
 • Ecole hôtelière de Lausanne
 • Les Roches International School of Hotel Management
 • Universität Zürich
 • University of Lucerne
 • European University, Barcelona
 • Bocconi School Milano
 • Akcent College
 • Anglo-American University
 • CEVRO Institut
 • ČVUT / Elektrotechnická fakulta
 • ČVUT | Fakulta architektury
 • ČVUT | Fakulta informačních technologií
 • ČVUT | Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta
 • ČVUT | Masarykův ústav vyšších studií
 • ČVUT / Stavební fakulta
 • ČVUT | Strojírenská fakulta
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové | General Medicine
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • Prague College
 • Technická univerzita Liberec
 • Unicorn College, Praha
 • University of New York in Prague
 • Univerzita Karlova | 1. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 2. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 3. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | Fakulta humanitních studií
 • Univerzita Karlova | Fakulta sociálních věd
 • Univerzita Karlova | Filozofická fakulta
 • Univerzita Karlova | Matematicko-fyzikální fakulta
 • Univerzita Karlova | Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova | Právnická fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta informatiky a statistiky
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta podnikohospodářská
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Eindhoven University of Technology
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • University of Groningen
 • Tel Aviv University

Absolventi podle ročníků

Branko Černý

 • Nastoupil na Open Gate v prvním školním roce (2005) do kvinty.
 • Pochází z Prahy, studoval ZŠ Lupáčova. Během studia se aktivně věnoval zejména jazykům, obdržel mezinárodně uznávané certifikáty CPE z angličtiny a DELE ze španělštiny.
 • V rámci přijímacího řízení na univerzity v USA složil několik standardizovaných zkoušek s vysokými bodovými zisky.
 • Byl přijat na několik prestižních univerzit, a to na King’s College London, University of Leicester a University of Aberdeen ve Velké Británii a dále na americkou Dartmouth College, kde také v roce 2009 zahájil studium.
 • V budoucnu by rád působil v oblasti mezinárodního obchodního práva.

Zobrazit celý profil

Darek Jakubowicz

 • Na Open Gate nastoupil v roce 2005.
 • Pochází z Prahy, kde navštěvoval soukromé gymnázium Minerva.
 • Během studia se aktivně věnoval zejména jazykům, obdržel mezinárodně uznávaný certifikát CAE z angličtiny.
 • Reprezentoval školu ve sportovních (především běžeckých) soutěžích.
 • V roce 2009 byl přijat na několik univerzit ve Velké Británii, nakonec se rozhodl pro studium na University of Manchester, kde se věnuje oboru Business studies and Economics.
 • V budoucnu by rád působil v oblasti podnikání, kde by uplatnil získané vzdělání.

Zobrazit celý profil

Kamila Hrušková

 • V prvním školním roce Open Gate (2005) nastoupila do kvinty a následně zde absolvovala čtyřleté studium.
 • Pochází ze severní Moravy, kde původně studovala na bíloveckém Gymnáziu Mikuláše Koperníka.
 • Aktivně se věnovala především studiu francouzštiny a angličtiny, z níž úspěšně složila mezinárodně uznávané certifikáty FCE, CAE a CPE.
 • Rovněž složila britskou maturitní zkoušku ze zeměpisu a získala mimo jiné stříbrný diplom Ceny vévody z Edinburghu či bronzový certifikát Senior Maths Challenge.
 • V roce 2009 byla podmínečně přijata na řadu univerzit ve Velké Británii (mj. na Cambridge University, University College London, University of St Andrews), avšak rozhodla se pokračovat ve studiu v ČR na Slezské univerzitě v Opavě (obor Sociální patologie).
 • V budoucnu by ráda působila v oblasti pedagogiky či regionálního rozvoje.

Zobrazit celý profil

Martin Ciklamini

 • Na Open Gate přišel v roce 2005 ze základní školy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů.
 • Martin žije již šestým rokem v Dětském domově v Boršově nad Vltavou.
 • Během studia se aktivně věnoval jazykům, ze kterých obdržel mezinárodně uznávané certifikáty CAE, IELTS z angličtiny a DELE ze španělštiny.
 • Ve volném čase se věnoval studiu informačních technologií a pravidelně se účastnil odborných konferencí, jako jsou Cisco Expo, či Google Developer Day.
 • Své znalosti v programování předával svým mladším spolužákům na kroužcích, které ve škole vedl.
 • V roce 2009 byl přijat na London Metropolitan University obor Leadership and Management, kde začal studovat díky stipendiu Nadace The Kellner Family Foundation.
 • Svou budoucnost vidí jako manažer, či kouč manažerů.

Zobrazit celý profil

Petr Bulka

 • Na Open Gate nastoupil v prvním školním roce (2005) do kvinty.
 • Pochází z Klatov, kde navštěvoval Gymnázium J. Vrchlického.
 • Během studia získal mezinárodně uznávané certifikáty CAE a IELTS z anglického jazyka a Goethe-Zertifikat z německého jazyka.
 • Jako první absolvent Open Gate úspěšně složil kompletní britské maturitní zkoušky GCE A – Levels ze zeměpisu, dějepisu a sociologie.
 • V roce 2009 byl přijat ke studiu na University of Birmingham ve Velké Británii, kde se v současné době věnuje studiu mezinárodních vztahů a ekonomie.
 • Umožňuje mu to finanční podpora Nadace The Kellner Family Foundation, jež se laskavě zavázala uhradit vysoké náklady spojené se studiem.
 • V budoucnu by rád působil v orgánech Evropské unie nebo v českých diplomatických službách.

Zobrazit celý profil