Absolventi a univerzity

V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Nizozemí.

Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a řadě z nich je nadace oporou i během jejich navazujícího studia na univerzitě.

Přehled univerzit a vysokých škol,
na které byli přijati absolventi OPEN GATE (výběr):

USA
 • Columbia University
 • Dartmouth College
 • Drew University
 • Lynn University
 • Mills College
 • University of Chicago
 • University of Virginia
 • Yale University
 • Aston University
 • Bath Spa University
 • Coventry University
 • Durham University
 • Imperial College London
 • Lancaster University
 • London Metropolitan University
 • London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Newcastle University
 • The University of Aberdeen
 • The University of Edinburgh
 • The University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University College London
 • University of Abertay Dundee
 • University of Birmingham
 • University of Brighton
 • University of Cambridge
 • University of Chester
 • University of Dundee
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Oxford
 • University of Reading
 • University of St Andrews
 • University of Sussex
 • University of Warwick
 • University of York
 • Ecole hôtelière de Lausanne
 • Les Roches International School of Hotel Management
 • Universität Zürich
 • University of Lucerne
 • European University, Barcelona
 • Bocconi School Milano
 • Akcent College
 • Anglo-American University
 • CEVRO Institut
 • ČVUT / Elektrotechnická fakulta
 • ČVUT | Fakulta architektury
 • ČVUT | Fakulta informačních technologií
 • ČVUT | Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta
 • ČVUT | Masarykův ústav vyšších studií
 • ČVUT / Stavební fakulta
 • ČVUT | Strojírenská fakulta
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové | General Medicine
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • Prague College
 • Technická univerzita Liberec
 • Unicorn College, Praha
 • University of New York in Prague
 • Univerzita Karlova | 1. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 2. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 3. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | Fakulta humanitních studií
 • Univerzita Karlova | Fakulta sociálních věd
 • Univerzita Karlova | Filozofická fakulta
 • Univerzita Karlova | Matematicko-fyzikální fakulta
 • Univerzita Karlova | Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova | Právnická fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta informatiky a statistiky
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta podnikohospodářská
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Eindhoven University of Technology
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • University of Groningen
 • Tel Aviv University

Absolventi podle ročníků

Anežka Svobodová

Anežka Svobodová
 • Narodila se v Pelhřimově.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2005 studovala na gymnáziu v Litoměřicích.
 • Získala několik certifikátů z anglického jazyka, absolvovala zkoušky DELF z francouzštiny, učí se také španělsky.
 • Získala zlatý certifikát The Duke of Edinburgh’s Award, Ocenění ředitele školy za přínos komunitě a Ocenění za mimořádné akademické výsledky.
 • Byla místopředsedkyní studentské rady a podílela se na organizaci mnohých školních akcí.
 • Věnovala se práci pro neziskové organizace, zejména Forum 2000, kde pomáhala s přípravou konferencí a Veletrhu neziskových organizací.
 • Open Gate reprezentovala v akademickém debatování, se svým týmem se umístila ve finále české i anglické ligy. Podílela se na vedení juniorského debatního klubu.
 • Ve volném čase čte, maluje, jezdí na kole a chodí na procházky se psem.
 • Studium na Open Gate zakončila vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Economics and Politics with International Study na University of Exeter.
 • Získala finanční podporu od Nadace The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil

Anna Mikolášková

Anna Mikolášková
 • Narodila se ve Vrchlabí.
 • Do Open Gate přestoupila v roce 2005 z Gymnázia v Jilemnici.
 • Získala certifikát TIE z anglického jazyka.
 • Účastnila se debatních turnajů, Open Gate dvakrát reprezentovala ve finále Debatní ligy. Aktivně se zapojila do debatování menšin, kde působila jako lektorka.
 • Je držitelkou bronzového, stříbrného a zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Několik let doučuje angličtinu a věnuje se dobrovolnictví.
 • Velmi ráda plave, jezdí na kole a čte.
 • Studium na Open Gate zakončila získáním IB certifikátů z angličtiny, němčiny a biologie a českou maturitou.
 • Nyní studuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
 • V budoucnu by ráda pracovala pro organizaci Lékaři bez hranic a zapojila se do výzkumu onkologických onemocnění.

Zobrazit celý profil

Eva Musilová

Eva Musilová
 • Narodila se v Jihlavě.
 • Do Open Gate přestoupila v roce 2010 z Gymnázia Havlíčkův Brod.
 • Byla členkou studentské rady.
 • Zúčastnila se charitativní akce Děti dětem a vystupovala na charitativních houslových koncertech.
 • Mezi její koníčky patří hra na housle, četba a sport. Zajímá se o přírodní vědy především biologii, fyziku a chemii. Získala bronzový certifikát The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Studium na Open Gate zakončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy obor General Medicine. Získala finanční podporu od Nadace The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil

František Berger

František Berger
 • Narodil se v Olomouci.
 • Do Open Gate přišel v roce 2005 ze ZŠ Jungmannova v Litovli.
 • Získal Ocenění ředitele školy za mimořádný přínos kvalitě kolejního života ve školním roce 2009/2010 a Ocenění ředitele školy za mimořádné úsilí a snahu při studiu ve školním roce 2008/2009.
 • Účastnil se literárních soutěží, Open Gate reprezentoval na fotbalových turnajích, svými příspěvky obohacoval školní web, psal do časopisu pro děti z dětských domovů Zámeček.
 • Mezi jeho koníčky patří fotbal, psaní článků a poslech rockové hudby.
 • Studium na Open Gate zakončil českou maturitou.
 • Studuje obor Sociální a mediální komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Získal finanční podporu od Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád pracoval jako novinář.

Zobrazit celý profil

Hana Hurychová

Hana Hurychová
 • Narodila se v Praze.
 • Do Open Gate přišla v roce 2005 z pražské ZŠ Vodičkova.
 • Obsadila druhé místo v celorepublikové soutěži National Literary Award For Young Writers 2010.
 • Získala zlatý certifikát The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Mezi její záliby patří hra na kytaru, lukostřelba a četba vědecko-fantastické literatury.
 • Jejím nejoblíbenějším sportem je jízda na koni, které se věnuje od čtyř let.
 • Studium na Open Gate zakončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Zoology na University of Aberdeen. Získala finanční podporu od Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by ráda působila v oboru spojeném se zoologií nebo v hudebních oborech.

Zobrazit celý profil

Jan Chalupný

Jan Chalupný
 • Narodil se v Praze.
 • Do Open Gate přestoupil v roce 2005 z Arcibiskupského gymnázia v Praze.
 • Získal stříbrný certifikát The Duke of Edinburgh’ s Award, certifikáty DELE ze španělštiny a stříbrné certifikáty v Senior Maths Challenge.
 • Obdržel Ocenění ředitele školy za mimořádný přínos komunitě Open Gate. Byl vedoucím sekce ve studentské radě.
 • Účastnil se debatních soutěží, ve kterých se kvalifikoval až do národního týmu.
 • Mezi jeho koníčky patří kanoistika, zálibu našel i ve fotbale, posilování či dračích lodích. Ve volném čase se věnuje také ekonomii.
 • Jeho největším úspěchem je výhra na mistrovství Evropy dračích lodí v Kyjevě v roce 2011.
 • Studium na Open Gate zakončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Získal podmínečné přijetí na všechny vybrané univerzity ve Velké Británii, rozhodl se pro studium oboru Economics and Politics na University of York.

Zobrazit celý profil

Jan Fleischmann

Jan Fleischmann
 • Narodil se v Praze.
 • Do Open Gate přišel v roce 2005 ze ZŠ Emy Destinnové v Praze.
 • Získal certifikát TIE z anglického jazyka.
 • Byl členem studentské rady.
 • Open Gate úspěšně reprezentoval ve sportovních soutěžích; největších úspěchů dosáhl v tenise a atletice.
 • Mezi jeho koníčky patří tenis, trénování tenisu a florbal. Věnuje se také hře na kytaru a flétnu.
 • Studium na Open Gate zakončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Silniční a městská automobilová doprava na Technické fakultě České zemědělské univerzity. Později by rád studoval obor Technology and Environmental Engineering v rámci magisterského studia.

Zobrazit celý profil

Kamila Petrů

Kamila Petrů
 • Narodila se v Domažlicích.
 • Do Open Gate přišla v roce 2005 z Masarykovy základní školy ve Kdyni.
 • Získala certifikáty TIE z angličtiny a bronzový a stříbrný certifikát v programu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Podílela se na chodu studentské kavárny.
 • Mezi její koníčky patří výtvarná činnost, jízda na koni, jóga, návštěva galerií, hudebních koncertů a festivalů. Účastnila se výtvarných kurzů v Čechách i v zahraničí.
 • Studium na Open Gate zakončila získáním IB certifikátu z angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
 • V budoucnu by se chtěla věnovat výtvarnému umění.

Zobrazit celý profil

Martin Jaroš

Martin Jaroš
 • Narodil se v Kladně.
 • Do Open Gate přišel v roce 2005 ze 14. ZŠ v Kladně.
 • Úspěšně se zúčastnil Matematické olympiády, k jeho největším úspěchům patří získání stříbrného a dvou zlatých certifikátů v Senior Maths Challenge.
 • Po několik let obsazoval přední místa v krajském kole Logické olympiády.
 • Na Open Gate vedl Matematický klub pro mladší studenty.
 • K jeho koníčkům patří debatní soutěže, dále různé sporty, například běh, tenis, volejbal, basketbal nebo golf.
 • Studium na Open Gate zakončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Business and Finance na European University v Barceloně.

Zobrazit celý profil

Martin Kábrt

Martin Kábrt
 • Narodil se v Sokolově.
 • Na Open Gate přestoupil v roce 2007 ze Svobodné chebské školy.
 • V roce 2011 získal stipendium a zúčastnil se třítýdenního prázdninového programu organizace Center for Talented Youth v Baltimoru na Johns Hopkins University, zaměřeném na Civic Leadership.
 • Dosáhl vynikajících výsledků v amerických přijímacích testech SAT a v národních srovnávacích zkouškách.
 • Účastnil se desítek matematických soutěží, mezi jeho úspěchy patří výborná umístění v soutěži Matematický klokan, Matematická olympiáda, Náboj a Internetová matematická olympiáda. Získal stříbrný a dva zlaté certifikáty v Senior Maths Challenge.
 • Mezi jeho koníčky patří komunikace s lidmi a rétorika (o čemž svědčí skvělá umístění v celostátních kolech soutěže Prezentiáda 2010 a v Olympiádě v českém jazyce). Dále ho zajímá politika, dění ve světě a ze sportu ho baví atletika a florbal.
 • Studium na Open Gate zakončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Philosophy, Politics and Economics na University of York. Získal finanční podporu od Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád pracoval v oblasti národní či mezinárodní politiky, ve veřejném sektoru národní ekonomiky nebo v mezinárodní neziskové organizaci.

Zobrazit celý profil

Michal Kalina

Michal Kalina
 • Narodil se v Ústí nad Labem.
 • Před příchodem do Open Gate navštěvoval ZŠ Libouchec a poté Gymnázium dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem.
 • V roce 2008 získal druhé místo v celostátním kole fyzikální soutěže FyzIQ.
 • Byl členem studentské rady a dva roky vedl školní studentskou kavárnu.
 • Podílel se na dobrovolnických projektech v České republice, účastnil se například rekonstrukce chráněných dílen ve Vlčkovicích.
 • Open Gate výborně reprezentoval zejména v plavání.
 • Studium na Open Gate zakončil IB certifikáty z ekonomie a angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Zobrazit celý profil

Ondřej Malinský

Ondřej Malinský
 • Narodil se ve Vraném nad Vltavou.
 • Do Open Gate přišel v roce 2005 ze ZŠ ve Vraném nad Vltavou.
 • Byl členem studentské rady, účastnil se organizace řady školních akcí a působil ve školní kavárně. V rámci práce pro komunitu jezdil doučovat angličtinu do Olivovy dětské léčebny v Říčanech a opakovaně působil jako asistent na dětském táboře.
 • Mezi jeho koníčky patří hra na kytaru a bicí nástroje, počítače a cyklistika.
 • Studium na Open Gate zakončil IB certifikáty z angličtiny, fyziky, biologie a matematiky a českou maturitou.
 • Studuje obor Strojírenství na Strojírenské fakultě ČVUT a současně na Jaderné a fyzikálně-inženýrské fakultě ČVUT v Praze.

Zobrazit celý profil

Ondřej Mareček

Ondřej Mareček
 • Narodil se v Hradci Králové.
 • Do Open Gate přestoupil v roce 2008 z Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové.
 • V létě 2011 se zúčastnil přípravného semináře Vernon L. Smith High School Workshop na Chapman University v Kalifornii.
 • Za své akademické výsledky získal opakovaně Ocenění ředitele školy.
 • Dosáhl vynikajících výsledků v amerických přijímacích testech SAT a ve srovnávacích testech SCIO.
 • Úspěšně se zúčastnil Matematické olympiády. Jedním z jeho největších úspěchů je získání bronzového, stříbrného a zlatého certifikátu v Senior Maths Challenge.
 • Byl členem studentské rady. Vedl kroužek basketbalu pro začátečníky a matematický klub.
 • Mezi jeho koníčky patří sport, zejména basketbal a distanční běhy (ve kterých Open Gate skvěle reprezentoval) a kartografie (několikrát vyhrál celostátní kolo zeměpisné soutěže Eurorebus).
 • Studium na Open Gate zakončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Ekonomické teorie na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy.
 • V budoucnu by se rád specializoval na finanční ekonomii a chtěl by pracovat jako ekonom pro nadnárodní společnost.

Zobrazit celý profil

Patrik Procházka

Patrik Procházka
 • Narodil se v Banské Bystrici.
 • Do Open Gate přišel v roce 2008 z pražské ZŠ Letohradská.
 • Zapojil se do vedení Studentské rady.
 • Mimo školu se věnoval pomoci celosvětové organizaci Rotary a rovněž organizacím Nadace Naše dítě, Život 90 a SANANIM.
 • Je autorem projektu Fight Your Fate – per aspera ad astra, jehož cílem je pomáhat lidem okolo nás.
 • Jeho koníčkem je hledání pozitivního smyslu i ve věcech zdánlivě negativních a učení se novým věcem.
 • Studium na Open Gate zakončil získáním IB certifikátu z angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje na Lynn University v USA.
 • V budoucnu by se rád zaměřil na studium psychologie

Zobrazit celý profil

Simona Benedetti

Simona Benedetti
 • Narodila se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2005 studovala jazykovou školu v Praze.
 • Získala certifikát TIE z anglického jazyka a certifikát DELE ze španělštiny.
 • Školu reprezentovala v atletice na mezinárodních závodech v Německu.
 • Mezi její koníčky patří tanec, ale také četba knih nebo kolektivní sporty. Ve volném čase se věnuje společenskému tanci, hudbě nebo organizování různých soutěží a akcí.
 • Studium na Open Gate zakončila certifikáty IB z angličtiny, ekonomie a španělštiny a českou maturitou.
 • Byla přijata na všechny univerzity, které si vybrala, zvolila si studium na Unicorn College v Praze, obor Ekonomika a management. Získala finanční podporu od Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by se ráda prosadila v oblasti managementu, cestování a chtěla by pomáhat lidem, kteří to potřebují.

Zobrazit celý profil

Vanessa Plavjaniková

Vanessa Plavjaniková
 • Narodila se v Chomutově.
 • Do Open Gate přestoupila v roce 2010 z Gymnázia v Chomutově.
 • Rok 2009 strávila studiem v zahraničí – jarní a letní trimestr na škole Stover School v Devonu ve Velké Británii, podzimní trimestr v Colon Sprachenschule v německém Hamburku.
 • Získala certifikáty GCSE (English as a Secondary Language), BEC, FCE, CAE, CPE z anglického jazyka, z německého jazyka pak Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1.
 • Za svoji práci pro komunitu získala Ocenění ředitele školy.
 • Je držitelkou bronzového certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Ve volném čase ráda lyžuje, hraje tenis, cestuje, čte a zajímá se o umění.
 • Studium na Open Gate zakončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Nyní studuje obor Law na Universität Zürich.
 • Později by se ráda zaměřila na mezinárodní obchodní právo, kde by mohla uplatnit znalost německého a anglického jazyka. Chce se naučit ještě dva cizí jazyky, a to francouzštinu a ruštinu.

Zobrazit celý profil

Zuzana Matějková

Zuzana Matějková
 • Narodila se v Praze.
 • Do Open Gate přišla v roce 2005 ze ZŠ Hostivice.
 • Získala certifikát DELF B1 z francouzského jazyka.
 • Je držitelkou bronzového, stříbrného i zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Během studia na Open Gate se zapojila do mnoha dobrovolnických akcí (například doučovala francouzštinu a angličtinu v Olivově dětské léčebně v Říčanech).
 • Mezi její záliby patří divadlo, středověké oděvy a hudba, příroda, turistika, hra na klavír, četba, umění a mnohé další. Absolvovala kurz Reiki.
 • Studium na Open Gate zakončila získáním IB certifikátů z angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
 • V budoucnu by se ráda věnovala kriminalistice, ale také amatérskému divadlu.

Zobrazit celý profil