Absolventi a univerzity

V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Nizozemí.

Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a řadě z nich je nadace oporou i během jejich navazujícího studia na univerzitě.

Přehled univerzit a vysokých škol,
na které byli přijati absolventi OPEN GATE (výběr):

USA
 • Columbia University
 • Dartmouth College
 • Drew University
 • Lynn University
 • Mills College
 • University of Chicago
 • University of Virginia
 • Yale University
 • Aston University
 • Bath Spa University
 • Coventry University
 • Durham University
 • Imperial College London
 • Lancaster University
 • London Metropolitan University
 • London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Newcastle University
 • The University of Aberdeen
 • The University of Edinburgh
 • The University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University College London
 • University of Abertay Dundee
 • University of Birmingham
 • University of Brighton
 • University of Cambridge
 • University of Chester
 • University of Dundee
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Oxford
 • University of Reading
 • University of St Andrews
 • University of Sussex
 • University of Warwick
 • University of York
 • Ecole hôtelière de Lausanne
 • Les Roches International School of Hotel Management
 • Universität Zürich
 • University of Lucerne
 • European University, Barcelona
 • Bocconi School Milano
 • Akcent College
 • Anglo-American University
 • CEVRO Institut
 • ČVUT / Elektrotechnická fakulta
 • ČVUT | Fakulta architektury
 • ČVUT | Fakulta informačních technologií
 • ČVUT | Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta
 • ČVUT | Masarykův ústav vyšších studií
 • ČVUT / Stavební fakulta
 • ČVUT | Strojírenská fakulta
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové | General Medicine
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • Prague College
 • Technická univerzita Liberec
 • Unicorn College, Praha
 • University of New York in Prague
 • Univerzita Karlova | 1. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 2. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 3. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | Fakulta humanitních studií
 • Univerzita Karlova | Fakulta sociálních věd
 • Univerzita Karlova | Filozofická fakulta
 • Univerzita Karlova | Matematicko-fyzikální fakulta
 • Univerzita Karlova | Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova | Právnická fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta informatiky a statistiky
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta podnikohospodářská
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Eindhoven University of Technology
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • University of Groningen
 • Tel Aviv University

Absolventi podle ročníků

​David Jaroš

​David Jaroš
 • Narodil se v Kladně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvoval 14. Základní školu Kladno.
 • Je držitelem zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh's Award a bronzového certifikátu Senior Mathematical Challenge.
 • Účastnil se florbalové ligy a matematických olympiád.
 • Byl členem studentské rady a členem poroty při kolejních soutěžích.
 • Mezi jeho koníčky patří florbal, fotbal a auta.
 • Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB.
 • Studuje obor Architecture, Urbanism and Building Sciences na Eindhoven University of Technology.
 • V budoucnu by rád pracoval jako ředitel stavební firmy.

Zobrazit celý profil

​Dominika Kouřilová

​Dominika Kouřilová
 • Narodila se v Třebíči.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvovala ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou.
 • Je držitelkou bronzového, stříbrného a zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Vedla iniciativu za udělení Nobelovy ceny za mír pro sira Nicholase Wintona.
 • Byla členkou a poté i předsedkyní studentské rady, členkou redakční rady trojjazyčného časopisu OG NOTes.
 • Mezi její koníčky patří florbal, divadlo, vymýšlení vystoupení pro svoji třídu, velká rodina a spousta přátel, pomáhání lidem kolem sebe a aktivita ve všem, co se kolem děje.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje na obor Veterinary Medicine (anglický program) na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by se ráda stala veterinární lékařkou.

Zobrazit celý profil

​Dominika Trčková

​Dominika Trčková
 • Narodila se v Prostějově.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2010 studovala na Gymnáziu Jiřího Wolkera.
 • Je držitelkou bronzového a stříbrného certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award a mnohých Ocenění ředitele školy za vynikající akademické výsledky.
 • Věnovala se debatním soutěžím. Účastnila se Pražského studentského summitu, a to v modelech UNESCO a NATO, do kterého se dostala z první pozice v přijímacím řízení.
 • Během studia na Open Gate aktivně pomáhala v družině základní školy, ve školní kavárně či v Olivově dětské léčebně.
 • Byla členkou studentské rady a redakce časopisu OG NOTes.
 • Závodně tancovala v Taneční škole Hubený; v tanci pokračuje rekreačně a nadále ve svém volném čase ráda čte a zpívá.
 • Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Získala podmínečné přijetí na řadu vynikajících univerzit ve Velké Británii. Vybrala si obor Law na London School of Economics and Political Science, kde studuje za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnosti by se ráda věnovala právnické práci, zejména práci tzv. solicitora.

Zobrazit celý profil

​Ibolya Běláková

​Ibolya Běláková
 • Narodila se v Uherském Hradišti.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvovala ZŠ Londýnská v Praze.
 • Získala certifikát Japanese-Language Proficiency Test.
 • Účastnila se mezinárodních debatních turnajů, modelů OSN i NATO, řečnických soutěží v češtině, angličtině a japonštině.
 • Pracovala jako dobrovolník pro nadaci Fórum 2000. Byla součástí týmu iniciativy za Nobelovu cenu za mír pro sira Nicholase Wintona.
 • Mezi její koníčky patří hra na piano a příčnou flétnu, učení se cizích jazyků a abeced, asijská bojová umění, dobrovolnictví, objevování nových aspektů japonské kultury.
 • Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB.
 • Získala podmínečné přijetí na řadu vynikajících univerzit ve Velké Británii, rozhodla se ale přihlásit ještě na univerzity v Japonsku, kam by chtěla v následujícím akademickém roce nastoupit.
 • V budoucnu by ráda pracovala v oblasti diplomacie či humanitární pomoci.

Zobrazit celý profil

​Jakub Zajíček

​Jakub Zajíček
 • Narodil se ve Vlašimi.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2010 studoval na Gymnáziu Vlašim.
 • Účastnil se především debatních soutěží; vyhrál soutěž Debate League a stal se nejlepším řečníkem soutěže dvakrát po sobě, vyhrál mistrovství světa v debatování v roce 2012 a byl členem národního debatního týmu hned třikrát.
 • Během studia se věnoval dobrovolnictví - vyučoval angličtinu v azylovém domě a v Olivově dětské léčebně.
 • Ve volném čase se věnuje četbě, zpěvu a tanci.
 • Studium na Open Gate ukončil výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Získal podmínečné přijetí na řadu vynikajících univerzit ve Velké Británii. Vybral si obor History na London School of Economics and Political Science.
 • Po ukončení studia by se rád stal tanečníkem.

Zobrazit celý profil

​Jiří Třebický

​Jiří Třebický
 • Narodil se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvoval ZŠ Kamenice.
 • Je držitelem stříbrného certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award a bronzového certifikátu v Junior Mathematical Challenge.
 • Účastnil se mnoha šachových turnajů, v nichž dosáhl skvělých výsledků (např. 1. místo v Táborské věži 2008).
 • Mezi jeho koníčky patří šachy, sport, četba, karetní triky, žonglování a deskové hry.
 • Během svého studia na Open Gate vedl šachový kroužek a doučoval matematiku.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny a ekonomie a českou maturitou.
 • Studuje obor Řízení a ekonomika průmyslového podniku na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT, kde studuje za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation..

Zobrazit celý profil

​Johana Scholzová

​Johana Scholzová
 • Narodila se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 studovala na Gymnáziu Říčany.
 • Je držitelkou bronzového a stříbrného certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Účastnila se debatních soutěží.
 • Věnovala se dobrovolnickým aktivitám, pomáhala například v nadaci Světluška. Byla součástí týmu iniciativy za Nobelovu cenu za mír pro sira Nicholase Wintona.
 • Dva roky byla členkou studentské rady, zastupovala výbor pro denní studenty.
 • Mezi její koníčky patří sólový zpěv a horolezectví. Ve volném čase se věnuje četbě a práci na zahradě.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z angličtiny, biologie a chemie a českou maturitou.
 • Studuje obor Porodní asistence na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.
 • V budoucnu by ráda dokončila bakalářské studium v ČR a pokračovala v magisterském studiu v zahraničí.

Zobrazit celý profil

​Joshua Zrzavý

​Joshua Zrzavý
 • Narodil se v Brně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2011 studoval na EKO gymnáziu Praha.
 • Úspěšně se účastnil olympiády z ruského jazyka a několikrát uváděl vánoční akademii na různých školách.
 • Mezi jeho koníčky patří atletika a sebevzdělávání. Ve volném čase se věnuje IT.

 • Studium na Open Gate ukončil českou maturitou.
 • V současné době studuje v Brně obor Informatics na VUT a obor Řízení a použití ozbrojených sil na fakultě Ekonomiky a managementu Univerzity obrany.
 • V budoucnu by rád pracoval pro Ministerstvo obrany a Armádu České republiky.

Zobrazit celý profil

​Juliana Gardošová

​Juliana Gardošová
 • Narodila se ve Frýdku-Místku.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2010 studovala na Čtyřletém a osmiletém gymnáziu Cihelní ve Frýdku-Místku.
 • Účastnila se národního kola soutěže National Literary Award for Young Writers, kde se ve své kategorii umístila na 2. místě.
 • Mezi její koníčky patří psaní, čtení, učení se novým jazykům, hra na hudební nástroje.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB.
 • Studuje obor Chinese Studies and English Language na University of Chester.

Zobrazit celý profil

​Karolína Horská

​Karolína Horská
 • Narodila se v Sokolově.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 studovala na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech.
 • Je držitelkou bronzového a stříbrného certifikátu The Duke of Edinburgh's Award, získala Ocenění ředitele školy za vynikající akademické výsledky v letech 2009, 2010 a 2011 a také akademické stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation pro rok 2012/2013.
 • Byla součástí týmu iniciativy za Nobelovu cenu za mír pro sira Nicholase Wintona. Zúčastnila se Pražského studentského summitu OSN za delegaci Polska.
 • Byla členkou redakce trojjazyčného školního časopisu OG NOTes za francouzský jazyk, pravidelně pracovala ve školní kavárně a doučovala češtinu, angličtinu a francouzštinu.
 • Mezi její koníčky patří sólový a sborový zpěv, kinematografie, krásná literatura, jazyky, jízda na kole a cestování.
 • Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor European Law na Maastricht University za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by ráda dokončila magisterské studium a pracovala v oblasti evropského či mezinárodního práva.

Zobrazit celý profil

​Karolína Kolářová

​Karolína Kolářová
 • Narodila se v Ostravě.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 studovala 1st International School of Ostrava.
 • Je držitelkou certifikátu první pomoci od Červeného kříže.
 • Mezi její koníčky patří zpěv, tanec, vaření a studium cizích jazyků.
 • Na Open Gate vedla kroužek hip hopu.
 • Byla součástí týmu iniciativy za Nobelovu cenu za mír pro sira Nicholase Wintona.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Humanities na Tel Aviv University.

Zobrazit celý profil

​Kristina Benedetti

​Kristina Benedetti
 • Narodila se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 studovala na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením.
 • Je držitelkou bronzového, stříbrného a zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Účastnila se mezinárodních soutěží v krasobruslení, školních plaveckých závodů ve štafetě a běžeckých závodů.
 • Byla součástí týmu iniciativy za Nobelovu cenu za mír pro sira Nicholase Wintona a projektu Od čísla ke jménu.
 • Mezi její koníčky patří krasobruslení a hra na klavír. Ve volném čase se věnuje čtení, poslechu hudby, trénování malých krasobruslařů a učení hry na klavír.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Získala podmínečné přijetí na obory Farmacology a Neuroscience na univerzitách ve Velké Británii, prozatím se rozhodla ve studiu nepokračovat a intenzivně se připravovat na studium lékařství v České republice.
 • V budoucnu by ráda studovala stomatologii, všeobecné lékařství nebo psychiatrii.

Zobrazit celý profil

​Kristýna Fišerová

​Kristýna Fišerová
 • Narodila se v Mostě.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala na Gymnáziu dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem.
 • Každoročně získávala bronzový certifikát v Senior Mathematical Challenge.
 • Účastnila se školních plaveckých závodů a věnovala se odborné středoškolské činnosti, např. jako stážistka během Týdne vědy a techniky.
 • Byla členkou studentské rady, zapojila se zejména do projektu Open Games.
 • Mezi její koníčky patří věda, technologie, tělesné modifikace a fantasy.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Získala podmínečné přijetí na několik vynikajících univerzit ve Velké Británii, rozhodla se ale studovat obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Zobrazit celý profil

​Markéta Hrehorová

​Markéta Hrehorová
 • Narodila se v Olomouci.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2013 studovala na Gymnáziu Šumperk.
 • Účastnila se literárních či jazykových soutěží a také Matematického klokana.
 • Ve volném čase se věnuje sportu, knihám a vaření. Ráda maluje, píše a vzdělává se ve zdravé výživě.
 • Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Business Administration na Anglo-American University in Prague, kde studuje za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by ráda dokončila studium na vysoké škole a rovněž se věnovala oboru nutriční terapeut.

Zobrazit celý profil

​Matyáš Příbaň

​Matyáš Příbaň
 • Narodil se v Torontu v Kanadě.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2008 navštěvoval English International School of Prague.
 • Zúčastnil se britské soutěže Junior Mathematical Challenge.
 • Působil jako asistent předsedkyně studentské rady.
 • Ve volném čase se věnuje četbě a počítačovým hrám.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny, fyziky a matematiky a českou maturitou.
 • Studuje obor Fyzikální elektronika na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
 • V budoucnu by se rád zapojil do projektu ELI Beamlines.

Zobrazit celý profil

​Nina Fuchsová

​Nina Fuchsová
 • Narodila se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvovala ZŠ U Krčského lesa.
 • Opakovaně získala Ocenění ředitele školy za vynikající akademické výsledky.
 • Dva roky po sobě se účastnila Pražského studentského summitu a také bronzové a stříbrné úrovně The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Byla členkou studentské rady za kolejní výbor a působila také ve vedení školní kavárny. Rovněž byla součástí týmu iniciativy Nobelovu cenu za mír pro sira Nicholase Wintona.
 • Mezi její koníčky patří organizace různých událostí, design, poznávání nových míst a kultur. Ve volném čase se věnuje také sportu a ráda se setkává s přáteli.
 • Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor International Relations na Anglo-American University in Prague za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by ráda pracovala v oboru Public Relations nebo na ambasádě.

Zobrazit celý profil

Ondřej Kvapil

Ondřej Kvapil
 • Narodil se ve Svitavách.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvoval ZŠ Praha-Radotín.
 • Je držitelem bronzového a stříbrného certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Mezi jeho koníčky patří bojové sporty, vojenství a horská turistika.

 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny a španělštiny a českou maturitou.
 • Studuje obor Hospodářská politika na CEVRO Institutu v Praze.
 • V budoucnu by rád pracoval jako bezpečnostní konzultant.

Zobrazit celý profil

​Sára Ehrlichová

​Sára Ehrlichová
 • Narodila se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvovala ZŠ a MŠ Angel s rozšířenou výukou jazyků v Praze.
 • Získala Ocenění ředitele školy za mimořádnou pomoc v rámci community service. Je držitelkou bronzového certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award a certifikátu kurzu první pomoci Červeného kříže.
 • Účastnila se konference v rámci Týdnu vědy a techniky. Dva roky po sobě absolvovala týdenní praxi na oddělení ambulance a chirurgie v nemocnici v Prachaticích, v létě 2014 praxi v nemocnici na Vinohradech na oddělení angiologie (onemocnění krevních a lymfatických cév).
 • Během svého studia byla členkou studentské rady, ilustrovala trojjazyčný školní časopis OG NOTes a podílela se na dobrovolnických projektech.
 • Mezi její koníčky patří umění, fotografování, cestování, návštěva koncertů vážné hudby, divadelních představení a uměleckých galerií.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Získala podmínečné přijetí na řadu vynikajících univerzit ve Velké Británii, rozhodla se ale nastoupit do nultého ročníku v oboru lékařství v České republice.

Zobrazit celý profil

​Sára Poštulková

​Sára Poštulková
 • Narodila se v Brně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvovala ZŠ Gajdošova.
 • Je držitelkou zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Účastnila se Pražského studentského summitu, zeměpisných a češtinářských olympiád.
 • Byla členkou redakční rady trojjazyčného časopisu OG NOTes a studentské rady.
 • Mezi její koníčky patří zejména turistika.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Engineering na University of Aberdeen.

Zobrazit celý profil

​Saskia Sophie Litvinová

​Saskia Sophie Litvinová
 • Narodila se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2012 studovala na Collège du Léman International School ve Švýcarsku.
 • Mezi její koníčky patří tanec a dlouhý spánek.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z angličtiny, francouzštiny a španělštiny a českou maturitou.
 • Studuje obor Business Administration na Anglo-American University in Prague.
 • V budoucnu by ráda podnikala v módním průmyslu.

Zobrazit celý profil

​Tereza Janková

​Tereza Janková
 • Narodila se v Čáslavi.
 • Před příchodem do Open Gate studovala na Gymnáziu a SOŠPg Čáslav.
 • Účastnila se debatních turnajů, řečnických soutěží a studentských simulací.
 • Mezi její koníčky patří zpěv, debatování, cestování a čtení.

 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z angličtiny a ekonomie a českou maturitou.
 • Studium se nyní rozhodla odložit, ale plánuje studovat ekonomii buď v České republice, nebo v Amsterdamu.
 • V budoucnu by ráda pracovala v oblasti marketingu.

Zobrazit celý profil