Fakturační údaje

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.
IČ: 27089941
se sídlem Na Návsi 5, Babice, PSČ 251 01
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 95491.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, účet číslo 1273354001/5500
e-mail: faktury@opengate.cz