Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte mi, abych hned v prvních řádcích tradičního pátečního dopisu vyjádřil velký obdiv a poděkování mým kolegům, Vašim dětem a samozřejmě Vám za to, jakým způsobem jste všichni rychle zareagovali a prezenční výuku v naší škole dokázali takřka ze dne na den bez problémů převést na výuku distanční.

Jsou to teprve tři dny od chvíle, kdy vláda vyhlásila úplné uzavření škol a již teď nám děti velmi chybí. Je o to víc smutné vidět školu bez života, když jsme již od srpna velice tvrdě pracovali na tom, abychom se této situaci vyhnuli. Na úkor našeho osobního komfortu jsme všichni důsledně a zodpovědně dodržovali bezpečnostní a hygienická opatření, která byla často i nad rámec těch celostátních. Díky součinnosti nás všech jsme dosáhli toho, že na naší základní škole nebyl potvrzený jediný případ nákazy onemocněním Covid. O to bylo větší naše zklamání, když jsme přesto museli školu dočasně uzavřít.

V tuto chvíli se snažíme ze všech sil, abychom dětem zprostředkovali plnohodnotnou výuku. Každý den vyučující vysílají online hodiny z kmenových učeben tak, aby měli možnost využívat všechny dostupné didaktické prostředky a udrželi vysokou kvalitu výuky. Aktivity individualizujeme, proto je každá hodina vedena pedagogem a minimálně jedním asistentem. Rozvrh jsme s ohledem na věková specifika žáků a jejich individuální potřeby upravili tak, že výuka probíhá každý pracovní den od 8:30 do 12:00. Žákům jsou k dispozici také dvě dobrovolné odpolední konzultační hodiny. Při časové dotaci dvaceti výukových hodin týdně pokrýváme povinnou část školního vzdělávacího programu, zároveň ve čtvrtém a pátém ročníku nabízíme žákům hodiny enrichmentu, aby nebyla negativně ovlivněna jejich příprava na jednotnou přijímací zkoušku.

Poslední týden jsme věnovali důsledné přípravě žáků na distanční výuku. Je skvělé vidět, jak dobře se v každodenní praxi i nejmenší žáci orientují v používání interaktivního vybavení a platformě MS Teams a jakou podporu jim z domova poskytujete. Plně si uvědomujeme, že bez Vaší pomoci bychom toto náročné období překlenovali jen velmi obtížně. Ještě jednou Vám všem za vynikající součinnost já i moji spolupracovníci děkujeme.

Aktuálně upravujeme plán aktivit pro zbytek školního roku tak, aby byl variabilní a my byli schopní se přizpůsobit vnějším podmínkám. Nenecháváme se současnou situací odradit, nepřestáváme uvažovat o realizaci Halloween Day, vánočních besídek nebo třídních výletů. Všichni na Open Gate věříme, že 2. listopadu budeme moci děti opětovně přivítat v naší škole.

Prvňáčci tento týden ještě stihli vyběhnout do lesa, kde sbírali frotáže z různých stromů. Procvičili si i zrakové rozlišování a hledali různé druhy listů. Začínající podzimní výstavu jim bohužel přerušilo uzavření školy. V úterý si odnesli domů vše potřebné a od středy naskočili do výuky online, která jim zatím jde senzačně.

Druháci se vydali za hranice České republiky a od kocoura Edy dostali cestovní pasy. V pondělí začaly děti pracovat na menším projektu ve skupinách. Zpracovávají informace o našich sousedních státech. Velký pokrok udělali naši světoběžníci v grafomotorických dovednostech. Saša jim hrdě předala jejich první inkoustová pera. Většina druháků je začala používat hned. V matematice se druháci konečně dočkali úloh, při kterých počítají do 100. A jak zvládají druháci on-line výuku? Bezvadně. Jen tak něco je nepřekvapí. Trochu to s nimi šije, protože nejsou zvyklí tak dlouho sedět na jednom místě, ale perou se s tím. Při angličtině druháci zdárně dokončili druhou lekci Incredible English a procvičili si slovní zásobu zaměřenou na nábytek a předložky. Páteční aktivity rozvíjely mluvený projev, aby byla výuka intenzivnější, jedna polovina třídy spolupracovala s Jerrym a druhá s Ericem.

Třeťáci zahájili týden malou oslavou – oslavou, že mohou být spolu. Badík byl opět na návštěvě a tentokrát se učil kromě jiného péct. Na učení ale také došlo – již umí písemně sčítat. A to dokonce i víceciferná čísla. V úterý si vykouzlili čtvrtek a alespoň částečně si užili program, který byl na čtvrtek plánován. Zažili také několik situací se zavázanýma očima. Jak těžké je psát, pohybovat se či rozpoznávat po hmatu různorodé předměty? Třeťáci již ví! Ani v online výuce nezahálí – píší, počítají, tvoří, čtou a těší se zpátky do lavic. Při angličtině si třeťáci v úterý stihli zahrát hry a ve středu již měli první online hodinu, kterou věnovali fonetice a moc jim to s technikou šlo. Ve čtvrtek byla celá skupina rozdělená na dvě poloviny, žáci intenzivně trénovali mluvený projev a společně debatovali na rozličná témata.

Při online výuce se čtvrťáci učili, jak napsat správně přání pro spolužačku, rodiče nebo někoho z učitelů. Ve čtvrtek totiž proběhl speciální den, kdy slavila své kulaté narozeniny Kačenka a svátek paní učitelka Terezka. Kačence zazpívali online, učili se, co je to korektura a také dostali návod, jak si doma upéct oslavné muffiny, když si nemohli dát s oslavenci dort. Při angličtině čtvrťáci probrali nejnebezpečnější zvířata a udělali spoustu aktivit zaměřených na present simple. Ve čtvrtek napsali spelling test, v pátek mluvili o nejrůznějších profesích a nezapomněli ani na způsobová slovesa. V rámci konzultační hodiny se také seznámili s chobotnicí velkou.

Tento týden si páťáci v ranních oázách společně připomněli Den bílé hole a ve čtvrtek si povídali o řeckém filozofovi Sokratovi. Páťáci už jsou v online režimu zkušení matadoři, a tak s přechodem na distanční výuku neměli výraznější problémy. Sem tam narazili na drobné technické nedostatky, ale v zásadě vše proběhlo hladce a podle plánu. Při angličtině zažili první prezidentskou debatu všech kandidátů. Účastníci museli často reagovat na velmi dotěrné dotazy, ale zvládli to dobře. V pátek již debatovali v online režimu a měli také hodinu zaměřenou na mluvený projev s Incredible English. Na závěr posíláme velkou gratulaci Rozálce Dlouhé, která postoupila do krajského kola Logické olympiády.

Přeji Vám všem pevné zdraví.